Home [akcija] Projekat grafičkog dizajnera Predraga Markovića za Kancelariju za mlade opštine Obrenovac

Projekat grafičkog dizajnera Predraga Markovića za Kancelariju za mlade opštine Obrenovac

70
0

Kako motivisati mlade?
Predstavljamo vam projekat grafičkog dizajnera Predraga Markovića za Kancelariju za mlade opštine Obrenovac.

Kancelarija za mlade opštine Obrenovac je svojevrstan servis za građane mlađe populacije, koji u Obrenovcu funkcioniše od 2008. godine. Ljudi okupljeni oko Kancelarije za mlade opštine Obrenovac, od svog osnivanja pokušavaju da komunikacijom sa mladima pomognu i motivišu mlade Obrenovčane.

Njihova misija je da iniciraju i sprovode saradnju sa svim relevantnim partnerima odgovornim za razvoj mladih i da rade na njihovom umrežavanju. Komuniciraju sa mladima, vrše istraživanja i predlažu rešenja, podstiču, osnažuju i motivišu omladinsko organizovanje, aktivizam i učešće mladih u donošenju odluka. Pored toga, kancelarija pruža tehničku, materijalnu i finansijsku podršku omladinskim organizacijama i inicijativama mladih i sprovodi programe i akcije koje odgovoraju na identifikovane probleme i potrebe mladih.

U cilju što boljeg ostvarivanja svoje misije, ljudi iz kancelarije razmišljali su u dobrom pravcu i po pitanju oblikovanja načina na koji će sve svoje programe da iskomuniciraju sa mladima. Angažovali su grafičkog dizajnera Predraga Markovića da osmisli vizuelni jezik kojim će se programi Kancelarije promovisati među građanima Obrenovca mlađe populacije.

Predrag je izabrao da ove programe među mladima promoviše korišćenjem modernog vizuelnog jezika koji će njima biti prijemčiv.

Izvor: designed.rs