Home [konkursi] Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) objavio je poziv za...

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) objavio je poziv za finansiranje projekata u Republici Srbiji.

58
0

book23

Svojim strateškim dokumentom za 2011/2013 EIDHR je postavio pet ciljeva koje će ostvarivati kroz međunarodne i nacionalne pozive za predloge projekata. Aktuelni poziv za predloge projekata u Republici Srbiji isključivo će se procenjivati kroz tačku br. 2 Strateškog dokumenta, koja se odnosi na jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratske reforme, podršci mirnom usklađivanju interesa različitih grupa i konsolidaciji (njihovog) političkog učešća i predstavljanja.

Planirano trajanje projekta je između 12 i 24 meseca. Izvođači projekta mogu biti samostalni ili imati partnersku organizaciju. U slučaju da predlagač projekta nije osnovan u Republici Srbiji, partnerstvo sa organizacijom u Srbiji je obavezujuće. Projekat se mora sprovoditi na teritoriji Republike Srbije. Poziv za predloge projekata otvoren je do 15. avgusta 2012. godine.

 

Više ovde >>