Okrugli sto: Zagovaranje za sistemsku brigu o mladima

0
SHARE

mladi15U petak, 29.juna sa početkom u 14 časova u prostorijama Info room-a (1300 kaplara br. 2 u Beogradu), organizovaćemo Okrugli sto na temu “Zagovaranje za sistemsku brigu o mladima”.

U periodu koji je prethodio izborima pozvali smo političke partije da potpišu Platformu 141 organizacije civilnog društva.
Platformom smo zahtevali da i u narednom sazivu vlasti postoji državno telo koje će, kroz poštovanje Zakona o mladima, sprovođenje Nacionalne strategije i Akcionog plana za mlade nastaviti sistemsku brigu o mladima.
Platformu su potpisali Preokret, Srpska napredna stranka, Demokratska stranka, Zeleni Srbije, Ujedinjeni regioni Srbije, kao i Partija ujedinjenih penzionera Srbije.

Posle parlamentarnih izbora započeti su pregovori o formiranju Vlade Republike Srbije tokom kojih će se uspostaviti osnov politike koja će se voditi u narednim godinama.
Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, stiče se utisak da briga o mladima nije tema dosadašnjih razgovora političkih partija.

Stoga, nastavak započetog zagovaranja podrazumeva ponovno obraćanje političkim partijama i donosiocima odluka sa zahtevom da obavezno nastave kontinuiranu sistemsku brigu o mladima, kako bi unapredili položaj mladih i obezbedili njihovo aktivno učešće u društvu.

Tim povodom kreiran je dokument koji će služiti kao osnova diskusije na okruglom stolu i koji će nakon održavanja Okruglog stola biti predočen predstavnicima političkih partija i nosiocima vladajućih struktura, a možete ga preuzeti na ovom linku http://bit.ly/Q0Wu2q

Svi zajedno moramo imati na umu da nema omladinske politike bez funkcionalnog organa uprave na nivou države, koji može brzo, efikasno i fleksibilno da obezbedi koordinaciju svih institucija i aktera u procesu izrada i sprovođenja politike, kako bi svi postojeći resursi bili najbolje iskorišćeni, i to ne samo za dobrobit mladih, već i za društvo u celini.

Važno da se okupimo u što većem broju, prikupimo što više komentara na radnu verziju dokumenta i kreiramo finalni dokument koji ćemo predočiti donosiocima odluka i na osnovu njega voditi dalje dijaloge.

Možete se prijaviti do četvrtka u 12 časova na mail office@koms.rs