Krovna organizacija mladih Srbije – poziv za okrugli sto u Zrenjaninu

0
SHARE

mladiKrovna organizacija mladih Srbije (KOMS) uz podršku USAID-ovog Projekta održivog lokalnog razvoja započinje program podrške umrežavanja omladinskih organizacija i organizacija za mlade na regionalnom i lokalnom nivou.

 

Pozivamo da učestvujete na okruglom stolu posvećenom predstavljanju modela regionalizacije KOMS-a, koji će biti održan u Zrenjaninu, u utorak, 12.06.2012. godine, u 12 sati, u prostorijama Pozorišnog kluba – Zeleno zvono.

Na okruglom stolu će učestvovati predstavnici KOMS-a, organizacija članica, organizacija koje su potencijalne članice KOMS-a iz Zrenjanina i okoline, kao i drugi relevantni akteri (predstavnici lokalnih samouprava, neformalnih grupa i drugih organizacija civilnog društva).

U procesu osnivanja KOMS-a postavljeni su kriterijumi za članstvo koji su u osnovi podrazumevali da male lokalne organizacije mladih kao i sve neformalne grupe ne budu uključene u članstvo saveza. Kako bi se povećala reprezentativnost KOMS-a, ali i rešili problemi mladih na lokalu, omogućilo učestvovanje u kreiranju omladinskih politika na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, KOMS kreće u proces regionalizacije čime će konačno biti obuhvaćeni  relevantni akteri u oblasti omladinskog aktivizma na svim nivoima i u svim regionima.

Na okruglom stolu diskutovaće se o dva modela udruživanja organizacija sa lokala i kriterijumima za članstvo u ta dva modela.

Nadamo se da ćete svojim prisustvom i konstruktivnim predlozima doprineti kvalitetu diskusija i predloga koji će biti uvaženi u stvaranju finalnog modela regionalizacije KOMS-a.

Namopena: Učesnici okruglog stola koji ne dolaze iz Zrenjanina, za regulisanje putnih troškova mogu se obratiti Goranu Radisavljeviću, goran.radisavljevic@koms.rs, 062/467 267.