Danas na BELDOCS-u – projekcija filma NEMI BALKAN + tribina

0
SHARE

film8Dom omladine, Velika sala, subota, 5. maj
12 h        projekcija filma Nemi Balkan
12:30 h   nakon projekcije filma tribina “Zaboravljena prošlost”
Nemi Balkan, Andreas Apostlides, Grčka, 2012, 27′

Film „Nemi Balkan“ deo je projekta “Priča o Balkanu” koji istražuje i prezentuje javnosti kulturno i istorijsko nasleđe nastalo na području Balkana u periodu Otomaske vladavine. U realizaciju projekta je uključeno nekoliko zemalja balkanskog regiona, a glavni deo projekta čini fotografska izložba na kojoj će biti ponuđeno novo viđenje prošlosti i balkanskih spomenika kulture. Savremenu perspektivu su dali mladi umetnici fotografi, koji i pored činjenice da se ne poznaju, pokušavaju da kroz fotografije ostvare koherentu celinu preispitujući značaj koja ova zajednička istorija ima za nas danas. Ivan Petrović, Kamilo Nollas, Jutta Benzenberg, Ivan Blažev i Samir Karahonta fotografisali su najvažnije crkve, džamije, javna kupatila, akvadukte, kuće, i mostove u svakoj od zemalja, uz naglasak na jedinstvene istorijske karakteristike, kao i njegovo tekuće stanje. Izložba „Priča o Balkanu“ u Beogradu se organizuje u Konaku Kneginje Ljubice i trajaće od 19. juna do 19 avgusta.
Film „Nemi Balkan“  istrаžuje živote običnih ljudi usred drаmаtičnih promenа koje trаnsformišu Bаlkаn nа kraju XX vekа: pokušаvа dа objаsni kаko su etničke i verske koegzistencije rаzličitih nаrodа koji su živeli tokom Otomаnskog cаrstvа, zаvršile sа rаstom nаcionаlizma i sukobom posle skoro četiri veka.
Učesnici tribine će pokušati da kroz prizmu prvih filmskih zapisa sa naših krajeva koji su korišćeni u filmu i sačuvanih spomenika problematizuju pitanje zaboravljanja prošlosti i naše nebrige za umetničke i istorijske spomenike.
Učesnici: Dragomir Zupanc, režiser, mr Katarina Mitrović, kustos Istorijskog muzeja Srbije, Ivan Petrović, fotograf – učesnik projekta “Priča o Balkanu” i Saša Janjić, istoričar umetnosti, organizator projekta “Priča o Balkanu”
Moderator: Miroslav Karić, istoričar umetnosti
Dom omladine, Velika sala, subota, 5. maj12 h        projekcija filma Nemi Balkan
12:30 h   nakon projekcije filma tribina “Zaboravljena prošlost”
Nemi Balkan, Andreas Apostlides, Grčka, 2012, 27′
Film „Nemi Balkan“ deo je projekta “Priča o Balkanu” koji istražuje i prezentuje javnosti kulturno i istorijsko nasleđe nastalo na području Balkana u periodu Otomaske vladavine. U realizaciju projekta je uključeno nekoliko zemalja balkanskog regiona, a glavni deo projekta čini fotografska izložba na kojoj će biti ponuđeno novo viđenje prošlosti i balkanskih spomenika kulture. Savremenu perspektivu su dali mladi umetnici fotografi, koji i pored činjenice da se ne poznaju, pokušavaju da kroz fotografije ostvare koherentu celinu preispitujući značaj koja ova zajednička istorija ima za nas danas. Ivan Petrović, Kamilo Nollas, Jutta Benzenberg, Ivan Blažev i Samir Karahonta fotografisali su najvažnije crkve, džamije, javna kupatila, akvadukte, kuće, i mostove u svakoj od zemalja, uz naglasak na jedinstvene istorijske karakteristike, kao i njegovo tekuće stanje. Izložba „Priča o Balkanu“ u Beogradu se organizuje u Konaku Kneginje Ljubice i trajaće od 19. juna do 19 avgusta.
Film „Nemi Balkan“  istrаžuje živote običnih ljudi usred drаmаtičnih promenа koje trаnsformišu Bаlkаn nа kraju XX vekа: pokušаvа dа objаsni kаko su etničke i verske koegzistencije rаzličitih nаrodа koji su živeli tokom Otomаnskog cаrstvа, zаvršile sа rаstom nаcionаlizma i sukobom posle skoro četiri veka.
Učesnici tribine će pokušati da kroz prizmu prvih filmskih zapisa sa naših krajeva koji su korišćeni u filmu i sačuvanih spomenika problematizuju pitanje zaboravljanja prošlosti i naše nebrige za umetničke i istorijske spomenike.
Učesnici: Dragomir Zupanc, režiser, mr Katarina Mitrović, kustos Istorijskog muzeja Srbije, Ivan Petrović, fotograf – učesnik projekta “Priča o Balkanu” i Saša Janjić, istoričar umetnosti, organizator projekta “Priča o Balkanu”
Moderator: Miroslav Karić, istoričar umetnosti