Home [konkursi] JAVNI POZIV organizacijama članicama za akreditaciju za sprovođenje obrazovno-nastavnih planova kroz projekat...

JAVNI POZIV organizacijama članicama za akreditaciju za sprovođenje obrazovno-nastavnih planova kroz projekat „Kvalitetni servisi za mlade – korak ka održivom lokalnom razvoju“ NAPOR

52
0

mladi10U okviru projekta „Kvalitetni servisi za mlade – korak ka održivom lokalnom razvoju“ koji se sprovodi u partnerstvu sa USAID projektom održivog lokalnog razvoja, NAPOR u 2012.godini nastavlja sa primenom razvijenih mehanizama u svrhu osiguranja kvaliteta omladinskog rada. Projekat će biti realizovan kroz sledeće aktivnosti:

  • Prijavljivanje i procenu kompetencija koordinatora kancelarija za mlade
  • Obuku 25-30 koordinatora kancelarija za mlade kroz primenu kurikuluma neformalnog obrazovanja za „koordinatora programa omladinskog rada“
  • Validaciju prethodno stečenih kompetencija za zanimanje „koordinator programa omladinskog rada“
  • Organizovanje međunarodnog stručnog skupa „Osiguranje kvaliteta servisa za mlade“

Aktivnost koja prethodi sprovođenju obuka koordinatora KzM kroz primenu kurikuluma za koordinatora programa omladinskog rada (II nivo zanimanja omladinskog radnika/ce) jeste licenciranje članica NAPOR za sprovođenje kurikuluma.

Ovim putem NAPOR poziva organizacije članice da se prijave na konkurs za sprovođenje obuke za sticanje zvanja koordinatora programa omladinskog rada (II nivo zanimanja). U nastavku teksta možete naći tekst javnog poziva i potrebnu dokumentaciju (obrasce) za prijavu.

Javni poziv >>>

Obrazac A >>>

Obrazac B >>>

Obrazac V >>>