Konsultativni sastanci povodom izrade Akcionog plana za primenu Strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda

0
SHARE
olovkaAgencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima u saradnji sa Građanskim inicijativama, pozivaju udruženja sa sedištem na teritoriji grada Beograda, na konsultativne sastanke povodom izrade Akcionog plana za primenu Strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda, usvojenoj na sednici Skupštine grada Beograda, 9. marta 2012. godine.

Strategija podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda 2012. – 2017. predstavlja krovni dokument koji definiše i unapređuje mehanizme saradnje civilnog sektora i institucija grada Beograda. Tekst Strategije je rezultat širokog konsultativnog procesa u kome su učestvovali predstavnici grada, organizacija civilnog društva, donatora i društveno odgovornih kompanija. Ovaj dokument će obezbediti efikasne mehanizme učešća građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka i oblikovanja lokalnih politika.

Svrha Akcionog plana je unapređenje procesa planiranja i stvaranje okvira za efikasnije korišćenje sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske. Agencija je u procesu izrade Akcionogog plana za sprovođenje Strategije, održala sastanke sa relevantnim institucijama Grada, vezano za definisanje rokova i potrebnih sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka iz Strategije.

Na konsultativnim sastancima sa udruženjima, koji se planiraju za 19, 20 i 21. mart 2012. godine, prisutni će imati prilike da dobiju detaljnu informaciju o predlozima relevantnih institucija Grada, kao i da daju svoje predloge i komentare na radnu verziju Predloga Akcionog plana.

Krajem marta, biće održan završni sastanak sa predstavnicima institucija i udruženja, na kojem će se predstaviti konačni predlog Akcionog plana.

Konsultativni sastanci će se održati u maloj sali Skupštine grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6, prema sledećem rasporedu:

19. mart 2012. godine (ponedeljak)
11.00 – 13.00 sati – Udruženja koja se bave kulturom, medijima i rekreacijom
14.00 – 16.00 sati – Udruženja koja se bave poslovima u oblasti socijalne zaštite i socijalnih usluga

20. mart 2012. godine (utorak)
11.00 – 13.00 sati – Udruženja koja se bave životnom sredinom, kao i udruženja koja se bave obrazovanjem i istraživanjem

14.00 – 16.00 sati – Poslovna, profesionalna i stručna udruženja

21. mart 2012. godine (sreda)
11.00 – 13.00 Udruženja koja se bave zakonom, javnim zastupanjem, politikom, kao i sva ostala udruženja koja nisu prethodno razvrstana (ponedeljak i utorak)

Molimo vas da nam dostavite informaciju o datumu i terminu za koji se vaša organizacija prijavljuje, imajući u vidu raspored udruženja po primarnoj oblasti delovanja, na imejl: nada@gradjanske.org

Izrada Akcionog plana sprovodi se uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Izvor: GI