Home [akcija] Europe 3D – Vojvodina

Europe 3D – Vojvodina

75
0

muzika1Studentska organizacija ESTIEM, Lokalna grupa Novi Sad u periodu od 11 – 16. marta organizuje seminar Europe 3D, čiji je cilj prezentacija Vojvodine. Prikaz potencijala Vojvodine biće realizovan u saradnji sa predstavnicima razvoja ekonomije, politike i kulture Vojvodine putem poseta, predavanja, diskusija i radionica. Na seminaru će učestvovati studenti iz cele Evrope, ali i Azije.

 

Lokalna grupa Novi Sad će ugostiti studente različitog profesionalnog usmerenja u nameri da se kroz debate, diskusije i radionice stvori slika o stanju politike, ekonomije i kulture Vojvodine. Seminar se tiče regiona, a ne cele države, jer svaki region bilo koje države poseduje određene specifičnosti koje su nastale kroz njegov decenijski razvoj, te je težnja ovog događaja da u fokus pomenute tri dimenzije stavi jedan region Republike Srbije, region iz koje Lokalna grupa Novi Sad potiče. Cilj Europe 3D Vojvodina je da se pokaže “3D” potencijal Vojvodine kao evropske regije koja je u stalnom razvoju i koja je predvodnik razvoja cele Srbije. Takođe, cilj je da se učesnicima prikažu lepote i specifičnosti regije nastale pod uticajem velikog broja kultura i nacionalnosti koje zajedno žive u Vojvodini.

„Pored velike želje da učesnici budu ugošćeni na najbolji mogući način, Lokalna grupa ima još jedan važan zadatak. Sa ponosom će biti predstavljena ova ravničarska oblast, koja ne samo da zadovoljava evropske zahteve konstantnog razvoja, već poseduje onu multikulturalnu čar, koja spaja različite nacije i čini da se svi međusobno poštuju, uvažavaju i druže“, istakla je vođa projekta Milica Trajković.

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), predstavlja jedino evropsko udruženje studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Trenutno okuplja 66 lokalnih grupa u 25 Evropskih zemalja, te predstavlja preko 5.000 studenata. Lokalna grupa ESTIEM Novi Sad postoji od 2002. godine i prva je osnovana u Srbiji od sadašnje tri. Organizovala je preko dvadeset internacionalnih skupova u Novom Sadu na kojima je učestvovalo više od 200 studenata iz 17 evropskih zemalja. U poslednjih pet godina na listi je 10 najaktivnijih lokalnih grupa. Europe 3D predstavlja jedan od projekata u okviru ESTIEM mreže. Čine ga seminari u trajanju od 5 – 7 dana koji se održavaju širom Evrope, gde organizatori događaja (Lokalne grupe) učesnicima događaja predstavljaju svoju državu ili region.