Home [konkursi] KONKURS ZA NAJBOLJU OMLADINSKU LOKALNU AKCIJU U 2011. GODINI „LOKAKCIJA 11“

KONKURS ZA NAJBOLJU OMLADINSKU LOKALNU AKCIJU U 2011. GODINI „LOKAKCIJA 11“

76
0

sample_1Udruženje građana Grupa Proces u okviru projekta „Budimo čuvari građanskih vrednosti“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta raspisuje konkurs za najbolju omladinsku akciju u 2011. godini „LokAkcija11″

 

UVOD

Cilj konkursa za najbolju omladinsku akciju u 2011. godini jeste da motiviše mlade ljude da budu aktivniji u okviru svoje lokalne zajednice, ali i da ih ohrabri da promovišu svoj rad i van nje.

Izbor za najbolju lokalnu akciju Grupa Proces sprovodi već četvrtu godinu zaredom (više o najboljim lokalnim akcijama u 20082009. i 2010. godini.

Konkurs „LokAkcija 11“ sastavni je deo projekta „Budimo čuvari građanskih vrednosti“ koje sprovodi udruženje građana Grupa Proces iz Beograda uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta. Ovaj projekat ima za cilj da promoviše zdrave i bebedne stilove, toleranciju i nenasilje kao atraktivne modele ponašanja među mladima, ali i da utiče na podsticanje aktivizma mladih u lokalnim stedinama.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Pravo konkurisanja imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja i udruženja koja se bave mladima), neformalne grupe, školski parlamenti, lokalne samouprave koje su podstakle aktivizam mladih, kompanije, preduzeća i preduzetnici koji su podstakli aktivizam mladih i pojedinci na teritoriji Republike Srbije, koji dostave potrebnu dokumentaciju u propisanom roku.

Rok za slanje konkursne dokumentacije je 11. mart 2012. godine.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Obrazac za podnošenje prijave na konkurs može se preuzeti OVDE , a za učešće u izboru najbolje omladinske akcije u 2011. godini potrebno je dostaviti:

  • Popunjen obrazac,
  • Tri do pet fotografija sa kandidovane omladinske akcije,
  • Informacije o tome gde je moguće dobiti više informacija o omladinskoj akciji: dostaviti pres kliping, internet stranicu i slično.

Napomena: jedno udruženje, neformalna grupa, školski parlament, lokalna samouprava, kompanija, preduzeće ili preduzetnik mogu da učestvuju na konkursu samo sa jednom realizovanom akcijom.

GDE I KAKO SE ŠALJU PRIJAVE?

Potrebnu dokumentaciju je neophodno poslati elektronski na adresu  lokakcija@grupaproces.org. Za sva pitanja u vezi sa procedurama prijavljivanja na konkurs „LokAkcija“ zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail office@grupaproces.org ili telefonom na broj 069/322 33 21.

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJBOLJE OMLADINSKE AKCIJE

U obzir dolaze akcije realizovane tokom 2011. godine. Kriterijumi koji će biti uzeti u obzir prilikom izbora najbolje omladinske akcije u 2011. godini su:

  • ostvarivanje uticaja i pokretanje pozitivnih dešavanja u lokalnoj sredini,
  • uključivanje mladih u rešavanje problema lokalne zajednice i unapređenje kvaliteta života mladih,
  • kreativnost i inovativnost akcije, kao i medijska atraktivnost i informativnost realizovane akcije.

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA KONKURSA

Najbolju omladinsku akciju izabraće žiri sastavljen od predstavnika Grupe Proces i lokalnih medija u Srbiji, uključenih u realizaciju projekta „Budimo čuvari građanskih vrednosti“: Vranjske, Radio Zrenjanin, Čačanski glas, Ivanjički radio, RTV Leskovac, RTV Kragujevac, RTV Mlava i Bečejski dani.

Rezultati konkursa biće objavljeni 19. marta 2012. godine na internet prezentaciji Grupe Proces www.grupaproces.org

Proglašenje najboljih lokalnih omladinskih akcija i svečana dodela nagrada biće organizovani na završnom skupu u drugoj polovini marta 2012. godine. Datum i mesto završnog događaja biće naknadno objavljeni.