Home [treninzi] Seminari sa Peni Ur

Seminari sa Peni Ur

79
0

vesti6British Council, Terazije 8/II
2. mart 2012. 18.00 – 19.30

Učiteljski fakultet, Kraljice Natalije 43
3. mart 2012. 12.00 – 16.00

 

Veštine razmišljanja na višim nivoima
Za materijale za engleski kao drugi jezik važno je da uključuju veštine razmišljanja i na nižim i višim nivoima. Ova radionica ima za cilj pružanje mogućnosti učesnicima da prisustvuju, iskuse i diskutuju o selekciji zadataka za učenje jezika baziranih na kritičkim, divergentnim i konvergentnim veštinama razmišljanja, koje imaju za cilj da povećaju motivaciju i učenje.

KAKO SE PRIJAVITI?
Ukoliko želite da se prijavite na radionicu koja se održava 2. marta 2012, molimo Vas da popunite ovaj formular. Molimo Vas da požurite jer možemo prihvatiti ograničen broj prijava. Potvrdićemo Vaše učešče e-poštom 28. februara 2012. godine.

Učiteljski Fakultet
Kraljice Natalije 43, Beograd
3. mart 2012. godine, 12.00 – 16.00 časova

Ispravljanje grešaka i tačnost
Koliko je važno za nastavnike da insistiraju na tačnosti i fluentnosti u podučavanju engleskog kao stranog jezika? Ukoliko prihvatimo da je tačnost važna, onda naše nastavne procedure treba da budu takve da ohrabruju tačnu upotrebu jezika pri izgovoru, spelovanju i gramatici, istovremeno ohrabrujući upotrebu engleskog jezika u za komunikaciju. Ukoliko uprkos našim najvećim nastojanjima naši studenti i dalje prave greške – želećemo da pružimo korektivne povratne informacije.

Na ovom seminaru-radionici osvrnućemo se na  dizajn aktivnosti koje kombinuju podučavanje tačnosti sa podučavanjem tečnosti govora, i pokušaćemo da definišemo koje su više, a koje manje efikasne korektivne strategije.

Podučavanje velikih grupa sa različitim nivoima znanja
Šta je to velika grupa učenika? Šta je to heterogena (različitih nivoa znanja) grupa? Sa kojim se to problemima susrećemo pri podučavanju grupa koje su i velike i heterogene? Ova prezentacija predlaže seriju praktičnih nastavnih principa, ilustrovanih stvarnim procedurama koje uključuju veoma malo ili nikakvu pripremu, a koje čine podučavanje takvih grupa lakšim i efikasnijim.

Timetable

12.00 – 12.30 Registracija
12.30 – 13.30 Plenarni deo
13.30 – 14.00 Pauza za ručak
14.00 – 15.30 Radionica
15.30 – 16.00 Podela sertifikata

KAKO SE PRIJAVITI?
Ukoliko želite da se registrujete za seminar koj će se održati 3. marta 2012. godine, molimo Vas da popunite ovaj formular. olimo Vas da požurite jer možemo prihvatiti ograničen broj prijava. Potvrdićemo Vaše učešče e-poštom 28. februara 2012. godine.

O PREZENTERU
Peni Ur školovala se na Univerzitetima u Oksfordu (MA), Kembridžu (PGCE) i Ridingu (MATEFL). Emigrirala je u Izrael 1967. godine, gde i danas živi. Udata je i ima četvoro dece i petoro unučadi. Peni Ur ima trideset godina iskustva kao nastavnik engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama u Izraelu. Nedavno se povukla iz uprave M.Ed programa u nastavni stranih jezika Oranim Akademik Univerziteta Obrazovanja, ali nastavlja da podučava na master kursevima na univerzitetima Oranim i Haifa. Interesuju je svi aspekti metodologije podučavanja, a naročito pitanja tečnosti govora i tačnosti u podučavanju jezika, dizajniranje aktivnosti za učenje jezika i implikacije za nastavnike pri razvijanju engleskog jezika kao lingua franca.

Objavila je veliki broj članaka i deset godina je bila urednik serije Kembridžovih priručnika za nastavnike za učenje jezika.  Njena dela uključuju Diskusije koje funkcionišu (1981), Petominutne aktivnosti (bila je koautor sa Endru Rajtom) (1992), Kurs u jezičkoj nastavi (1996) i Aktivnosti za vežbanje gramatike (drugo izdanje) (2009), sva su objavljena od strane Cambridge University Pressa.

ŽELITE DA SAZNATE VIŠE?
Ukoliko želite da dobijete više informacija o ovoj radionici, molimo vas da pošaljete e-poštu Kristijanu Rajkoviću.