Konkurs za su/finansiranje projekata u okviru realizacije Strategije brige o mladima opštine Pančevo 2007 – 2012, za 2012. godinu

0
SHARE

student2Na osnovu članova 54. i 99. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 8/2008) godinu, Strategije brige o mladima grada Pančevo 2007-2012. i u skladu sa Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2012. godinu, Gradonačelnica grada Pančeva raspisuje

KONKURS ZA SU/FINANSIRANjE PROJEKATA U OKVIRU REALIZACIJE STRATEGIJE BRIGE O MLADIMA OPŠTINE PANČEVO 2007. – 2012. GODINA, ZA 2012. GODINU.

Ovde možete preuzeti tekst Konkursa.

Ovde možete preuzeti aplikacioni formular.