Poziv za dostavljanje prijava radi finansiranja projekata udruženja u 2012. godini iz oblasti vaspitanja i obrazovanja za decu predškolskog uzrasta

0
SHARE

mladi10GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za dečju zaštitu Beograd, 27 marta 43-45 objavljuje POZIV
ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA RADI FINANSIRANjA PROJEKATA UDRUŽENjA U 2012. GODINI IZ OBLASTI VASPITANjA I OBRAZOVANjA ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA

 

Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za dečju zaštitu, poziva sva zainteresovana udruženja da podnesu prijavu za finansiranje projekata iz oblasti vaspitanja i obrazovanja za decu predškolskog uzrasta u 2012. godini. Podnosilac prijave mora da bude udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Beograda.

Uslovi konkursa:
• da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu dece i unapređenje vaspitno- obrazovnog rada sa predškolskom decom u delu koji nije obuhvaćen obaveznim Osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada (u potpunosti ili delimično);
• da sadrži traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
• podnosilac prijave može podneti najviše jedan projekat.

Cilj konkursa je da podrži održive projekte koji ponuđenim programima predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih programa u sistemu dečje zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Ukupan iznos za finansiranje projekata udruženja je 4.000.000,00 dinara.

Uputstvo za podnošenje prijava i aplikacija (konkursna dokumentacija), može se preuzeti sa ove internet-stranice (na dnu) ili u prostorijama Sekretarijata za dečju zaštitu, Beograd, 27. marta 43-45, kancelarija 252, svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova. Osoba za kontakt u Sekretarijatu za dečju zaštitu je Mija Muratović, tel. 3309-389, i-mejl mija.muratovic@beograd.gov.rs

Aktivnosti obuhvaćene projektima moraju završiti sa realizacijom do 30. septembra 2012. godine. Projektna dokumentacija se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijavu.

Propisana konkursna dokumentacija se dostavlja pisarnici Gradske uprave, 27. marta 43-45 ili putem pošte u zapečaćenoj koverti na adresu: Sekretarijat za dečju zaštitu, 27. marta 43-45, Beograd, sa napomenom – „Prijava za Konkurs za finansiranje udruženja u 2012. godini za oblast dečje zaštite”.

Koverat treba da sadrži formular za prijavu (original i jednu kopiju i elektronsku verziju na CD-u) sa pratećom dokumentacijom. Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 020-230/12-G-27. januar 2012. godine.

Aplikacija
Uputstvo