Prva udruženja mladih i udruženja za mlade upisana u Jedinstvenu evidenciju koju vodi Ministarstvo omladine i sporta

0
SHARE

work5U Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza kojim se uređuje postupak evidentiranja udruženja i saveza koji deluju u oblastima omladinskog sektora, koje je Ministarstvo omladine i sporta počelo da sprovodi u skladu sa Zakonom o mladima od 19. januara 2012. godine, upisano je prvih 8 udruženja mladih i udruženja za mlade, koja su dostavila potpunu i ispravnu dokumentaciju.

Jedinstvena evidencija se vodi radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u oblastima omladinskog sektora i praćenja sprovođenja omladinske politike. U vezi sa tim, od naročitog značaja je činjenica da će za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u referentnoj oblasti, na osnovu javnih konkursa koje će Ministarstvo uskoro raspisati, moći da konkurišu samo ona udruženja i savezi koji su prethodno evidentirani kod Ministarstva, u skladu sa Pravilnikom.

Podsećamo da je Pravilnik o Jedinstvenoj evidenciji, objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 1/12. Obrazac za prijavu, Pravilnik o jedinstvenoj evidenciji i Zakon o mladima možete pogledati i preuzeti pristupajući preko banera „Evidencija udruženja“ koji možete pronaći na naslovnoj Internet strani Ministarstva:

www.mos.gov.rs