Home [akcija] Kompanije studentima

Kompanije studentima

48
0

Okupljajući najbolje studente tehničkih fakulteta i vodeće kompanije naše zemlje, cilj nam je da unapredimo IT sektor u Srbiji, omogućimo studentima da steknu nova znanja, a kompanijama da pristupe visokoobrazovanim kadrovima.

 

office@fonis.rs