Home [ knjige/tribine ] Značaj aktivizma mladih u oblasti reciklaže u Srbiji: predstavljanje konkursa ONLAJN RECIKLARNICA

Značaj aktivizma mladih u oblasti reciklaže u Srbiji: predstavljanje konkursa ONLAJN RECIKLARNICA

68
0

starPozivamo Vas da nam se pridružite u javnom dijalogu o značaju aktivizma mladih u Srbiji u oblasti reciklaže i predstavljanju konkursa za foto i video radove Onlajn Reciklarnica, u organizaciji Zelene inicijative.

Onlajn Reciklarnicu pokrenuo je Evropski pokret u Srbiji u sklopu Zelene inicijative, da bi podstakao mlade da se uključe u proces reciklaže putem njima najbližeg instrumenta – Interneta. Učešćem na konkursu mladi u Srbiji će upotrebom novih tehnologija moći da ukažu na problem koji uoče u svojoj lokalnoj sredini u vezi sa upravljanjem otpadom i reciklažom, a istovremeno i da kreiraju mrežu koja će im omogućiti da utiču na njihovo rešavanje.
Za detaljnije informacije o samom konkursu, uslovima učešća, načinu registracije kao i kriterijumima za odabir najboljih radova sa konkursa posetite www.zelenainicijativa.rs.

 

Agenda:
11.00h – 11.05 Ivan Knežević (Evropski pokret u Srbiji, zamenik generalnog sekretara), uvodno obraćanje
11.05h – 11.10 Vladimir Radojičić (u ime Sekretarijata Zelene inicijative), aktivnosti Zelene inicijative usmerene ka podsticanju primarne selekcije i reciklaže
11.10h – 11.15 Svetlana Stefanović (Evropski pokret u Srbiji, menadžerka projekta), predstavljanje konkursa Onlajn Reciklarnica
11.15h – 11.20 poruka Milorada Čavića
11.20h – 11.30 Tijana Isoski (koordinatorka Konventa mladih Evropskog pokreta u Srbiji), „Značaj aktivizma mladih u oblasti reciklaže u Srbiji“
11.30h – 11.40 Diskusija

Zelena inicijativa želi da poveća učešće mladih u procecu reciklaže, i poveže gradjane, reciklažne biznise i lokalne institucije u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina, sa ciljem unapređenja primarne selekcije i reforme prakse u upravljanju otpadom u Srbiji.

Svakog dana građani Srbije bace 5.000 tona otpada na deponije. Skoro polovina tog otpada odlaže se na divlje deponije koje se nalaze uz vodotokove, gradske trgove i parkove za decu. U zemljama EU prosečno se reciklira 40 procenata otpadnog materijala godišnje, dok je u Srbiji procenat recikliranog materijala do 4 puta manji. U Srbiji se godišnje na deponije baci oko 50 miliona evra u vidu sekundarnog otpada koji se može reciklirati.

Zelena inicijativa predstavlja mrežu 22 organizacije građanskog društva u Srbiji, koje će, u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), tokom ove godine realizovati aktivnosti usmerene ka razvoju funkcionalnih mehanizama za podsticanje primarne selekcije otpada na lokalnom i nacionalnom nivou.

OTVOREN KONKURS ZA VIDEO I FOTO RADOVE „ONLAJN RECIKLARNICA“