Home [konkursi] Poziv za učešće u razmeni primera dobre prakse – Unapređenje procesa u...

Poziv za učešće u razmeni primera dobre prakse – Unapređenje procesa u oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva na lokalnom nivou

65
0

book2Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), pokrenuo je inicijativu za razmenu iskustava i primera dobre prakse koja treba da doprinese socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva na lokalnom nivou.

U novembru i decembru prošle godine održana su prva dva skupa iz oblasti Formulisanja politika, mera i odluka na lokalnom nivou na osnovu podataka i istraživanja i Dugotrajne nege i zbrinjavanja –  usluge pomoć u kući za stare.

Sledeća tema za razmenu primera dobre prakse je Sprovođenje mera, aktivnosti  ili usluga na lokalnom nivou za romsku populaciju. Prednost će imati primeri iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja i stanovanja.

Pozivamo zainteresovane predstavnike lokalnih samouprava da u okviru teme “Sprovođenje mera, aktivnosti ili usluga na lokalnom nivou za romsku populaciju ” dostave svoje primere dobre prakse. Skup na kome će  opštine predstaviti primere dobre prakse, će se održati od 20. do 22. februara 2012. godine na Zlatiboru u hotelu Mona.

Skup će biti u formi dvodnevne radionice gde će se kroz interaktivni rad razmenjivati iskustava svih učesnika. Lokalne samouprave koje budu pozvane da učestvuju na skupu treba da delegiraju po tri učesnika i to predstavnika lokalne samouprave, koordinatora za romska pitanja i osobu koja direktno radi sa romskom populacijom na sprovođenju mera, aktivnosti ili usluga za poboljšanje položaja romske populacije.

Primere dobre prakse prema definisanim kriterijumima izabraće komisija koju čine predstavnici Tima za socijalno uključivanje i Stalne konferencije gradova i opština. Od pristiglih prijava biće odabrano ukupno 10 opština koje će učestvovati na dvodnevnom skupu na Zlatiboru.

Rok za dostavu predloga je 3. februara 2012. godine. Primeri dobre prakse se dostavljaju na srpskom jeziku, popunjavanjem priloženog formulara  u elektronskoj formi. Prijave slati na i-mejl: marjan.banduka@clds.rs, a za dodatna pitanja javiti se Marjanu Banduki na broj telefona 011 3221 586.

Formular sa smernicama za prijavljivanje primera dobre prakse nalazi se u prilogu. Formular mora da bude potpisan od strane ovlašćenog lica iz lokalne samouprave.

Pozivno pismo >>>
Formular sa smernicama >>>