Home [akcija] Novi Info Centar za mlade!

Novi Info Centar za mlade!

77
0
book1Ponosno Vam predstavljamo novu verziju našeg Info Centra za mlade – InfoCentar 2.0

Info-Centar, kao posebna komponenta Programa za mlade Građanskih inicijativa, počev od novembra 2003. godine, uspešno provodi sledeće aktivnosti:

* obezbeđivanje dodatne podrške omladinskim grupama prosleđivanjem relevantnih informacija o dešavanjima vezanim za mlade (konferencije, seminari, treninzi, razmene, učešće na volonterskim kampovima, festivalima, mogućnosti za dodatno obrazovanje, obezbeđivanje stipendija, prilika za stažiranje, kao i podrška u pronalaženju partnerskih organizacija širom Evrope i mogućnosti za dobijanje donatorskih sredstava); 

* podrška omladinskim grupama u izgradnji kredibiliteta u lokalnoj zajednici, posebno među mladima, razvijanjem lokalnih Info – punktova čiji je cilj dalja distribucija informacija; 

* umrežavanje omladinskih grupa širom zemlje – stvaranje neformalne mreže Info – punktova

U skladu sa novim vremenima, i naš InfoCentar se modernizovao, te Vam predstavljamo novu online platformu integrisanu sa socijalnim mrežama.

Novu online platformu možete pratiti na:

infocentar.gradjanske.org
facebook.com/infocentar.gradjanske
twitter.com/InfoCentarGI

Pridružite nam se!