Home [ knjige/tribine ] Nacionalna konferencija o Mladima u riziku

Nacionalna konferencija o Mladima u riziku

97
0

star2U u utorak, 13. decembra 2011. godine, sa početkom u 11 časova, u Hotelu „Zira“ Timočki Omladinski Centar organizuje  nacionalnu konferenciju „Mladi u riziku“ . Projekat „Mladi u riziku“ TOC sprovodi kao lider sa partnerima iz regiona koji se bave brigom o mladima, pre svega mladima u riziku (Partnerstvo u zdravlju – BiH; CAZAS – MNE; Mladinski svet Slovenije – SLO). Projekat finansira Evropska unija, a finansijski podržavaju i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Fond za otvoreno društvo.   Projektom „Mladi u riziku“ obuhvaćeno je pet gradova u Srbiji (Novi Sad, Zaječar, Niš, Užice i Kragujevac) u kojima se jačaju kapaciteti Kancelarija za mlade i lokalnih aktera koji se bave mladima, pre svega onima koji su obuhvaćeni nekim od rizika (zdravstveni, ekonomski, socijalni).

Do sada su u sklopu projekta organizovana tri trening modula za jačanje kapaciteta radnih tela pri lokalnim samoupravama za rad sa mladima u riziku, kao i za prevenciju svih rizika.  

Na nacionalnoj konferenciji, predstavnici Radnih grupa će predstaviti specifičnosti svojih lokalnih zajednica, rizike sa kojima se mladi suočavaju, mogućnosti za njihovo rešavanje i moguću primenu programa u drugim sredinama. Nacionalna konferencija će doprineti predstavljanju postignutih rezultata na lokalnom i nacionalnom nivou i spajanju rezultata u jedan zajednički. 

Konferencija je namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva i institucijama koje rade sa marginalizovanim i ranjivim grupama mladih iz svih krajeva Srbije, koordinatorima Kancelarija za mlade, članovima Saveta za mlade i drugih radnih tela pri lokalnim samoupravama koja se bave mladima kao i svim zainteresovanim akterima koji se direktno ili indirektno bave tematikom mladih u riziku.  

Napomena: Za sve učesnike je obezbeđen ručak i refundacija putnih troškova u visini povratne autobuske karte.  Svi zainteresovani učesnici/e mogu potvrditi učešće putem e-maila na adresu ivan.andrejevic@toc.rs, najkasnije do subote 11.12.2011. godine  u 12h. 

Za više informacija kontaktirati: Ivan Andrejević, 062 467 269.