Home [konkursi] Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje...

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije

62
0

kul4Ministarstvo omladine i sporta je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2011. godini („Službeni glasnik RS“ broj 14/11 od 04.03.2011. godine) raspisalo Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

 

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti ovde, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs.

 

Rok za dostavljanje predloga projekata je 07. decembar 2011. godine.