Home [ knjige/tribine ] Medijacija u slučajevima diskriminacije : služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Medijacija u slučajevima diskriminacije : služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

80
0

nwt5Prezentacija će se održati u utorak, 13. decembra 2011. godine od 13-16h  
Gradska opština Savski venac, Beograd, Kneza Miloša 69, I sprat
U nastojanju da se podstakne borba protiv diskriminacije u Srbiji i da se doprinese stvaranju društva otvorenog za različitosti, prezentacija ima za cilj da upozna javnost sa funkcionisanjem  Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, i specifično sa uslugom medijacije u situacijama diskriminacije koja je u okviru nadležnosti Poverenika na raspolaganju građanima i građankama.

Prezentacija će informisati učesnike o načinu sprovođenja postupka pred Poverenikom, o vođenju strateških parnica, o medijaciji kao alternativnom pristupu rešavanju problema, kao i o specifičnoj formi medijacije prilagođene situacijama diskriminacije.

Predavači su predstavnici kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i eksperti u oblasti medijacije.

Prezentacija je deo projekta Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije čiji je cilj unapređenje sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i doprinos izgradnji društvene kohezije.

Projekat se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do 10. decembra 2011. godine na office@partners-serbia.org, ili putem telefona 011 3231 551, ili faxa 011 3231 553.

Partneri Srbija: office@partners-serbia.org, Tel: 011 323 1551, Fax: 011 323 1553