Home [treninzi] Istraživanje obrazovanja i formulisanje obrazovnih politika

Istraživanje obrazovanja i formulisanje obrazovnih politika

35
0

sample-21.jpgSeminar u organizaciji Centra za obrazovne politike u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu Vreme: 28-30. septembar 2007. godine
Mesto: Rektorat Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1
Program seminara preuzmite ovde Polazna osnova aktivnosti Centra za obrazovne politike (COP) je da održivi društveni i ekonomski razvoj nije moguć bez efikasnog, efektivnog i pravičnog sistema, koji će obezbediti kvalitetno obrazovanje na svim nivoima. Da bi se postigao ovaj cilj nesumnjivo je potrebno dodati još jednu dimenziju aktivnostima u vezi sa reformom obrazovanja – istraživanje obrazovanja. Neophodno je naglasiti da istraživanje obrazovanja, naročito posmatrano u multidisciplinarnom smislu, nije u potpunosti priznato i prihvaćeno, ni u našoj zemlji, ni u regionu jugoistočne Evrope. Razvoj i primena obrazovnih politika se vrlo retko zasniva na odgovarajućim, razložnim i pouzdanim istraživanjima. Ograničavajući ljudski resursi za istraživanje obrazovanja su uglavnom rasuti u akademskoj zajednici u okviru monodisciplinarnih ogranaka, uz vrlo malo mogućnosti i inicijative za saradnju, bilo u zemlji ili u inostranstvu. Jedan od dugoročnih strateških ciljeva COP-a je i osmišljavanje i organizovanje obrazovnih programa, specijalističkih, master i doktorskih studija, iz oblasti obrazovnih sistema. Osmišljavanje kvalitetnog programa je proces kome treba posvetiti pažnju i vreme, pa je uprkos rizicima i neizvesnosti, potrebno na vreme početi promovisati istraživanje obrazovanja kao relevantnu naučnu oblast i krenuti u osmišljavanje obrazovnih programa. Prvi korak u tom smeru je organizovanje stručnih seminara koji bi predstavljali jezgro modula budućih studijskih programa.Prvi stručni seminar na ovu temu Centar za obrazovne politike organizuje u septembru 2007. godine u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu. COP će organizovati trodnevni stručni seminar na temu naučnog istraživanja u oblasti obrazovanja. U okviru seminara će se govoriti o metodologiji istraživanja različitih aspekata i nivoa obrazovanja, vezi između naučnih istraživanja, razvoja visokog obrazovanja i politike obrazovanja, kao i specifičnosti istraživanja u ovoj oblasti u Srbiji i regionu. Seminar je namenjen pre svega studentima završnih godina osnovnih studija, poslediplomcima i istraživačima iz oblasti društvenih i humanističkih nauka koji rade u okviru fakulteta ili instituta koji se na različite načine bave obrazovanjem, kao i predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave obrazovanjem. Takođe, seminar će koristiti i državnim institucijama koje se bave obrazovanjem. Seminar će imati za cilj da definiše i prioritetne oblasti istraživanja u narednom periodu. Predavači na seminaru biće stručnjaci iz inostranstva, saradnici Centra i drugih instituta/centara iz Srbije, profesori univerziteta u Srbiji itd. Radni jezik seminara je engleski. Broj učesnika seminara je ograničen. Prijavljivanje se vrši slanjem popunjenog prijavnog formulara i motivacionog pisma na adresu COP-a, regularnom poštom, faksom ili elektronskom poštom. Rok za podnošenje prijava je 5. septembar 2007. godine. Pri sastavljanju konačne liste učesnika prednost će imati oni koji se budu prijavili ranije, a vodiće se računa i o ravnomernoj zastupljenosti učesnika po disciplinama i regionalnoj zastupljenosti. Za učesnike koji dolaze izvan Beograda COP će pokriti troškove prevoza (vozom ili autobusom) i obezbediće smeštaj za vreme trajanja seminara.