Home [njuz] Zvanicni, potpisani dokument sa pregovora studenata i Ministarstva prosvete i nauke Republike...

Zvanicni, potpisani dokument sa pregovora studenata i Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije

47
0

book1Predstavnici studenata i Ministarstva prosvete i nauke su se usaglasili da :
1) Studenti zahtevaju suštinske reforme obrazovanja do početka školske 2012/13. godine.

2) Na jednom broju fakulteta i visokih škola reforma visokog obrazovanja nije dala očekivane rezultate, kako u pogledu kvaliteta obrazovanja, tako i u pogledu efikasnosti studiranja .

3) Zbog teškoća u savladavanju gradiva preporučuje se univerzitetima, fakultetima i visokim školama da u školskoj 2011/12. godini, u dogovoru sa Studenskim parlamentom odrede posebne rokove za studente iz člana 30 stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (budžetske i samofinansirajuće studente).
-Preporučuje se univerzitetima, fakultetima i visokim školama da studenti iz prethodnog stava ne plaćaju obaveze fakultetima i visokim školama pošto su u prethodnoj godini školovani bilo o trošku budžeta, ili o sopstvenom trošku.
-Ministarstvo prosvete i nauke već je uputilo dopis visokoškolskim institucijama i studentskim centrima sa uputstvom vezanim za regulisanjem pitanja prava gore pomenutih studenata na smeštaj.

4) Preporučuje se univerzitetima, fakultetima i visokim školama da gde god je moguće oslobode studente plaćanja bilo kakvih dažbina (prijavljivanje ispita.)

5) Statutom visokoškolske ustanove treba dati pravo studentima da pored ispita iz tekuće godine studijskog programa polažu i ispite iz prethodne godine studijskog programa, ako su za to stekli uslov, bez dodatnog plaćanja.

6) Preporučuje se univerzitetima, fakultetima i visokim školama da studente koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili 60 esp bodova, a nisu ušli u zakonom predviđenu kvotu za finansiranje iz budžeta oslobode plaćanja školarine u celosti. Takođe se preporučuje da studenti iz prethodnog stava sa 54-59 esp bodova oslobode plaćanja školarine u celosti ili u iznosu od najmanje 70%, a studente sa 48-53 esp bodova u iznosu od najmanje 50% školarine.
-Preporučuje se da navedeni iznos studenti mogu uplatiti u osam jednakih mesečnih rata.
-Visokoškolska institucija može u potpunosti osloboditi plaćanja školarine studnte slabog materijalnog stanja koji imaju od 48-59 esp bodova, shodno kriterijumu koji će utvrditi Uprava fakulteta sa Studentskim parlamentom fakulteta.
-Studentski parlament fakulteta će u roku od nedelju dana odlučiti o prihvatanju predloga tačke 6. ovog dogovora. Ukoliko se predstavnici studentskog parlamenta izjasne pozitivno o sadržaju ovog sporazuma prestaju razlozi za protestno okupljanje studenata.

Organizacioni tim studentskog protesta