Home [njuz] Studentski protest i sta studenti traze

Studentski protest i sta studenti traze

87
0

vesti5Studenti sledećih fakulteta i visokih škola: FPN, FON, Geografski, Visoka elektrotehnicka, Visoka ICT, Viša medicinska, FASPER, Fakultet bezbednostu, FSFV (DIF), Poljoprivredni fakultet, Bogoslovski fakultet, FDU, FMU, FLU, FPU, Visoka turistička, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Arhitektura, Defektološki fakultet, Veterinarski fakultet, Ekonomski fakultet kao i studenti ostalih fakulteta i visokih škola,

TRAŽE!
Zahteve koji se traže za sve studente svih visokih škola i univerziteta Srbije koji će se primenjivati od sad pa do daljnjeg!

1 – Svi studenti koji ostvare 48 esp bodova, bez uslovljavanja na fakultetima i visokim školama koji ne dozvoljavaju bezuslovni upis, prelaze ili ostaju na budžetu, dok studenti koji ostvare od 37 do 48 esp bodova upisuju narednu godinu kao samofinansirajući studenti.

2 – Apsolventski rokovi svakog meseca kao i apsolventski staž od godinu dana bez plaćanja odslušanih ispita/predmeta sa sledećim uslovima, počevši od generacije koja je upisala 2006. godine pa na dalje.
1 – studenti koji su završnu godinu upisali u status budžeta ostaju na budžetu.
2 – studenti koji su završnu godinu upisali u statusu samofinansiranja, upisuju apsolventski staž u statusu budžeta ukoliko ostvare 48 ili više esp bodova.

3 – Da počnu pregovori, najkasnije 15 dana po završetku pregovora oko ovih zahteva, o izmeni i dopuni zakona o visokom školstvu u cilju korigovanja školarina u direktnom odnosu sa stopom inflacije u državi pomnoženom sa koeficijentom 2 i da to bude maksimalna cena školarine, a da se ne sme podići cena školarine u odnosu na predhodne godine.

4 – Da se na fakultetima i visokim školama na kojima se ne može prijaviti više ispita od onih čiji ukupan zbir iznosi 60 esp bodova omogući prijavljivanje dodatnih ispita čiji bi ukupan zbir bio do 30 esp bodova bez plaćanja odslušanih ispita/predmeta koji se prenose iz prethodnih godina.

Pored ovih zvaničnih zahteva traže i:

Da Grad Beograd plati obećanu pomoć za 530 studenata koja je obećana posle prošlogodišnjeg štrajka glađu! Kao i da raspiše još jedan konkurs za student iz Crne Gore i Republike Srpske koji su van dogovora sa studentskim predstavnicima isključeni iz konkursa koji je raspisan u aprilu!

Zvaničnu podršku nam je dao Studentski parlament Beogradskog univerziteta, Studentski parlament Univerziteta umetnosti a u toku dana očekujemo zvanične podrske SKAS-a, Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kao i mnogih drugih!

Svi studentski predstavnici i članovi pregovaračkog tima su stranački neopredeljeni i ograđujemo se od bilo kakvih izjava po tom pitanju. Sprečićemo svaku politizaciju i ekstremizaciju protesta!

Studenti SVIH fakulteta, SVIH visokih škola i SVIH generacija, podržite protest, jer SVAKI zahtev se odnosi na Vašu studentsku budućnost.

Organizacioni tim studentskog protesta