Home [treninzi] Poziv na besplatne seminare Savremeno poslovanje

Poziv na besplatne seminare Savremeno poslovanje

76
0

newsProjekat “Savremeno poslovanje” ima za cilj podizanje svesti kod privrednika o mogućnostima poslovanja na i putem Interneta. Glavnu aktivnost projekta predstavljaju besplatni seminari na teme elektronskog poslovanja, Internet marketinga i elektronske trgovine.

Projekat “Savremeno poslovanje”

Cilj ovog projekta je da se kroz stručni seminar iz oblasti e-poslovanja, e-trgovine i e-marketinga, podigne svest menadžera MSP, preduzetnika i zanatlija o mogućnostima za poslovanje putem Interneta i na Internetu. 

Teme seminara su u potpunosti usklađene sa strategijom razvoja informacionog društva do 2020. gde je jedan od prioriteta podsticanje razvoja e-poslovanja.

Učesnici seminara će posle odslušanih predavanja moći da odgovore na pitanja kao što su kako uraditi transformaciju poslovanja, kako unaprediti resurse, kako smanjiti troškove, a povećati efektivnost i profit. Takođe znaće šta im je sve neophodno za pokretanje elektronske trgovine i na koje sve načine se mogu voditi internet marketing kampanje.

Posebna vrednost za učesnike seminara je to što ovakav vid edukacije dobijaju potpuno besplatno. Činjenica da će seminarima prisustvovati i privrednici iz susednih opština neosporan je efekat popularizacije IKT na širem području. Očekuje se da će bar 50 učesnika slušati svaki seminar a imajući u vidu daprostor u kojem će se održavati aktivnosti može da primi i do 100 osoba dolazimo do brojke od 150-300 ljudi koji će biti upućeni u mogućnosti e -poslovanja

Obukom za rad na računarima i obukom za veb administratore postiže se opšti nivo posedovanja e-veština u oblasti IKT kao i napredni nivo veština potrebnih za korištenje tehnologija što je sastavni deo strategije razvoja informacionog društva.

Detaljnije informacije o besplatnim seminarima

Detaljnije informacije o besplatnim obukama

Ako ste zainteresovani za učešće na seminarima popunite formular za prijavu