Home [treninzi] Program “Biznis u službi zajednice”

Program “Biznis u službi zajednice”

74
0

mladi88“Biznis u službi zajednice” je program koji zajednički realizujemo sa Forumom mladih sa invaliditetom, koji podržava Ministarstvo rada i socijalne politike, a sa ciljem promovisanja i razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Program podrazumeva edukaciju kroz teorijski i praktičan rad, podršku u pripremi socijalnih biznis planova, izbor za najbolju socijalno-preduzetničku ideju, kao i promotivni medijsku kampanju. Projekat se realizuje u periodu od septembra 2011. do marta 2012.

Edukativni deo projekta je namenjen svim pojedincima i/ili organizacijama koje žele da razviju svoja znanja i veštine u oblasti socijalnog preduzetništva, a pravo učešća će izboriti oni koji u svojoj prijavi pokažu najveći potencijal svoje biznis ideje.

Tim za selekciju će odabrati najviše 72 učesnika koji će imati obuku u jednom od tri grada: u Beogradu od 18. do 22. oktobra, Kragujevcu od 1. do 5. novembra ili Novom Sadu od 15. do 19. novembra 2011. godine.

Ciljevi projekta:

podizanje svesti o mogućnostima koje socijalno preduzetništvo pruža pojedincima i zajednici
podizanje kapaciteta za razvoj socijalnog preduzetništva kroz sprovođenje edukativnog programa za pripremu biznis plana
uspostavljanje dijaloga i partnerstava između socijalnih preduzetnika i poslovnog sektora

Učešće i razvoj biznis plana kroz ovaj program omogućava i dobijanje sertifikata o završenoj obuci, kao i stvaranje mreže međusobne podrške samih učesnika.

Tokom trajanja programa nastojaćemo da obezbedimo kontakte sa predstavnicima profitnog sektora i lokalnih samouprava, koji mogu doprineti realizaciji socijalnih biznis planova.

Saradnja naše dve organizacije je nastavak programa koji smo započeli pre dve godine radi približavanja britanskog modela socijalnog preduzetništva zainteresovanim pojedincima i organizacijama u Srbiji.

KAKO SE PRIJAVITI?

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je da popunite prijavni formular uz koji ćete poslati CV i motivaciono pismo.

Celokupna prijava treba da bude na srpskom jeziku.

Prilikom popunjavanja prijavnog formulara poželjno je da budete što konkretniji i da vaša ideja bude što realnija. Ukoliko je to moguće vrlo je poželjno da ste već dobro osmislili poslovni koncept i obavili neophodna istraživanja. Posebno će se vrednovati ideje koje imaju inovativni pristup u razvoju biznisa kao i ideje čijom će se realizacijom doprineti rešavanju problema marginalizovanih grupa.

Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar 2011. godine. Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Popunjeni prijavni formulari se šalju na e-mail adresu: communications@britishcouncil.rs

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o programu, molimo vas