Konkurs za projekte iz oblasti kulture za 2012.

0
SHARE

book8Poziv ustanovama kulture, umetničkim i drugim udruženjeima, organizacijama, umetnicima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beogradada dostave predloge programa i pojedinačnih projekata u oblasti kulture za 2012.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za kulturu
Beograd, Kraljice Marije 1

upućuje

POZIV
USTANOVAMA KULTURE, UMETNIČKIM I DRUGIM UDRUŽENjIMA, ORGANIZACIJAMA, UMETNICIMA I AUTORIMA PROJEKATA U OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
da dostave
PREDLOGE PROGRAMA I POJEDINAČNIH PROJEKATA U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2012. godinu su predlozi programa – projekata u oblasti:
– scenskog stvaralaštva;
– muzičkog straralaštva;
– likovnog, primenjenog i vizuelnog stvaralaštva;
– zaštite kulturnih dobara;
– bibliotekarstva;
– kulturno-obrazovne delatnosti;
– amaterskog stvaralaštva.

Podnosioci programa i pojedinačnih projekata predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1 , na prijavnici, radnim danom u terminu 10-15 sati.
Obrazac možete preuzeti i sa ove stranice (na dnu).

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.
Ukoliko konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.

Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine.

Predlog programa u šest primerka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1.

O izboru projekata u čijem će finansiranju učestvovati Sekretarijat za kulturu odlučuje Komisija za programe u oblasti kulture.

O rezultatima konkursa podnosioci predloga biće obavešteni u roku od 30 dana od dana usvajanja programa od Gradskog veća.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva/ otkup publikacija za biblioteke čiji je osnivač Grad Beograd, stimulacija kapitalnih izdanja/ i filmske umetnosti /filmska produkcija i postprodukcija/. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Obrazac