Home [konkursi] Konkurs fonda “Mesta u srcu”

Konkurs fonda “Mesta u srcu”

65
0

  news3Fond Mesta u srcu, šesti put dodeljuje nagradu organizacijama civilnog društva, odnosno neformalnim grupama koje su u 2010. godini sprovele projekte sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama.

  I ove godine, uz podršku i u saradnji sa TACSO Srbija – EU kancelarijom za tehničku podršku organizacijama civilnog društva biće dodeljena nagrada za najbolje lokalno partnerstvo.

  Nagrada ima za cilj promovisanje i podsticanje razvoja održivih partnerstva između civilnog i javnog i privatnog sektora.

  Na konkurs se mogu u obe kategorije prijaviti organizacije civilnog društva/udruženja građana ili neformalne grupe koje su nosioci projekta i koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

  1. Projekat/ inicijativa/ akcija realizovana u 2010. godini
  2. Odnosi se na lokalnu zajednicu (opština, grad, ulica, MZ, selo)
  3. Bavi se problemom koji je zajednički za veći broj ljudi u zajednici
  4. Donosi promenu za veći broj ljudi u toj zajednici
  5. Uključuje građane u realizaciju (kao i volonterski angažman ljudi iz zajednice)
  6. Uključuje na različite načine aktere u zajednici (javni i privatni/poslovni sektor).

  Za nagradu za najbolje partnerstvo dodatan kriterijum:

  7. Razvija partnerstvo sa javnim i privatnim/poslovnim sektorom

  Konkurs je otvoren do četvrtka, 22. septembra 2011. godine.

  Objavu konkursa možete preuzeti: ovde.

  Obaveštenje i prijavu za konkurs možete preuzeti na stranicama:

  www.mestausrcu.org/obrasci.html

  http://tacso.org/news/training-opp/Default.aspx?id=5282&template_id=73&langTag=sr-SP-Latn
  .
  Komisiju za dodelu nagrade čine istaknuti predstavnici/ce civilnog društva, državnih institucija i poslovnog sektora.

  Na svečanosti u oktobru 2011. godine, najbolji projekti/inicijative biće javno promovisane i nagrađene.

  Prijave slati na elektronsu adresu: office@mestausrcu.org, tel/fax: 011/3288-723

O Fondu

Fond Mesta u srcu, tradicionalno šesti put dodeljuje nagradu organizacijama civilnog društva, odnosno neformalnim grupama koje su u 2010. godini sprovele projekte sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama.

Osnivač nagrade Mesta u srcu je Jefferson Institut, koji je dodelu nagrade prvi put organizovao još 2006 godine. S obzirom na veliku zainteresovanost koju je ova inicijativa izazvala, tradicija je nastavljena osnivanjem fonda Mesta u srcu. Ove godine nagrada se dodeljuje šesti put, za lokalne inicijative realizovane u 2010. godini.

Kao i proteklih godina, na konkurs se prijaviljuju organizacije ili grupe koje su nosioci projekta u svojim lokalnim zajednicama, bave se problemom koji je zajednički za veći broj ljudi u zajednici i donose vidljive promene. Ove godine, uz podršku i u saradnji sa kancelarijom za tehničku podršku organizacijama civilnog društva (TACSO) EU po drugi put dodeljuje se i nagrada za najbolje lokalno partnerstvo.