Home [konkursi] Poziv za autore/ke tekstova na temu javnih prostora

Poziv za autore/ke tekstova na temu javnih prostora

72
0
student6Pišite o javnim prostorima!
U okviru kampanje “Otvoreno o javnim prostorima” Program za mlade Građanskih inicijativa otvara konkurs za autore/ke tekstova koji će biti objavljeni u publikaciji planiranoj za jesen 2011. godine. Tačan datum izdavanja publikacije biće saopšten naknadno.

Pitanje javnih prostora i njihove dostupnosti, kao i dostupnosti infomacija jedno je od ključnih ukoliko se govori o sistematičnom građanskom organizovanju i aktivizmu. Pitanje kori[‘enja jjavnih prostora je posebno značajno u slučaju omladinskog organizovanja. Uprkos postojanju potrebe, većina omladinskih inicijativa, projekata i grupa nema pristup prostoru za organizovanje zbog nejasnih procedura i uslova konkurisanja, nejasnih nadležnosti institucija, nedostatka informacija i često, nepostojanja volje.

Projekat „Otvoreno o javnim prostorima” se intezivnije bavi ovim pitanjem upravo zbog činjenice da značajan segment omladinskog aktivizma u Srbiji čine grupe mladih neformalnog tipa, koje nemaju resurse koji se zahtevaju za komunikaciju sa predstavnicima vlasti. Takođe, postojeći prostorni resursi koji su u vlasništvu Republike i opština ne koriste u dovoljnoj meri za zadovoljavanje potreba širih društvenih grupa. Kroz dosadašnji rad pokazalo se da je nedostatak prostora jedna od većih boljki civilnog sektora uopšte.

Ovim putem pozivaju se autori/ke koji će svojim tekstovima iz oblasti sociologije grada, arhitekture i urbanog planiranja, kao i svojim predlozima za intervencije u javnom prostoru doprineti da se na jednom mestu okupe tekstovi koji se bave problematikom I borbom za javne prostore. Autori/ke koji imaju predlog za umetničke ili neku drugu vrstu intervencije u javnom prostoru mogu da urade svoj projekat u formi prezentacije sa propratnim tekstom.

Radovi pisati latiničnim pismom u fontu Times New Roman, veličine 11, sa proredom od 1,5 i 3 cm marginom, isključivo u .doc formatu programa Microsoft Word. Maksimalni obim radova ne bi trebalo da prelazi 5 stranica.

Građanske inicijative zadržavaju pravo izbora adekvatnih radova za publikaciju. Radovi će, ukoliko je potrebno za potrebe publikacije, biti korigovani uz pristanak i u saradnji sa autorom.

Krajnji rok za slanje tekstova je 31. jul 2011. godine do 22 časa na mail: javniprostori@gradjanske.org
Radovi pristigli nakon ovog roka neće biti uzimani u razmatranje.
Za više informacija o kampanji posetite zvanični blog kampanje – www.javniprostori.org

Kontakt osoba je: Dobrica Veselinović; telefon: +381 11 32 83 250, 26 39 524, 32 84 791; E-mail: dobrica@gradjanske.org

Izvor: GI