Home [treninzi] ASSEI-B- Alpbah letnja škola o evropskim integracijama u Beogradu za studente iz...

ASSEI-B- Alpbah letnja škola o evropskim integracijama u Beogradu za studente iz regiona

59
0

avionPo peti put, Klub Alpbah Beograd, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, organizuje Alpbah letnju školu o evropskim integracijama – intenzivan kurs o Evropskoj uniji i evropskim integracijama.
ASSEI-B ima za cilj da:
Unapredi znanje o istoriji, pravu, ekonomiji, politikama i političkom sistemu Evropske unije među studentima, diplomcima, postdiplomcima i mladim stručnjacima različitih obrazovnih profila kao što su pravo, ekonomija, političke nauke, tehničke nauke, lingvistika itd.
Izgradi regionalnu mrežu mladih lidera i ojača njihov potencijal da društva iz kojih dolaze i ceo region Jugoistočne Evrope osnaže na putu ka Evropskoj uniji.
ASSEI-B sadržaj!
ASSEI-B projekat preuzima model i program Alpbah letnje škole o evropskim integracijama dizajnirane i organizovane od strane Evropskog foruma Alpbah i Instituta za međunarodno javno pravo, evropsko pravo i međunarodne odnose Univerziteta u Insbruku.
Škola je osmišljena u cilju zadovoljena rastuće potrebe za edukacijom u oblasti EU i procesa EU integracija široko definisane grupe mladih različitih obrazovnih profila.
ASSEI-B je otvoren za 25 učesnika/učesnica koje zajedno biraju koordinatori delegirani od strane Kluba Alpbah Beograd i Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na osnovu njihovih dosadašnjih akademskih dostignuća, priložene biografije i motivacionog pisma, kao i znanja engeskog jezika.   

ASSEI-B stipendija pokriva troškove participacije, štampanih materijala, smeštaja, obroka i ekskurzija. Troškovi pribavaljanja viza i troškovi puta neće biti refundirani!
Nastava se u potpunosti odvija na engleskom jeziku. ASSEI-B predavači su istaknuti profesori iz Austrije, Srbije i drugih zemalja. Nakon završetka predavanja i uspešno položenog pismenog ispita, ušesnicima škole dodeljuje se certifikat kao i 4 ECTS poena.  

ASSEI-B kandidati!

Na konkurs za ASSEI-B mogu se prijaviti studenti/diplomci/postdiplomci/mladi stručnjaci mlađi od 35 godina, bez obzira na obrazovni profil, iz sledećih zemalja: Albania, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora,  Hrvatska, Makedonija, Moldavija,  Rumunija, Slovenija, Srbija i UNMIK Kosovo.

Kako se prijaviti?
Molimo vas da sledeća dokumenta dostavite na e-adresu assei2011@beoalpbach.org :
Curriculum Vitae
Aplikacioni formular

Rok za podnošenje prijava je 20. jun 2011.
Izabrani kandidati će biti obavešteni do 15. jula 2011. radi potvrde učešća.
Naglašavamo da otkazivanje potvrđenog učešća nakon 20. avgusta uzrokuje obavezu plaćana naknade u iznosu od 50% ukupnog iznosa stipendije.