Konkurs Kanadskog fonda za 2011.

0
SHARE

student24Ambasada Kanade u Srbiji poziva zainteresovane da podnesu predloge za finansijsku podršku Kanadskog fonda. Kanadski fond finansira male projekte koji pospešuju demokratske, ekonomske, kulturne i socijalne vrednosti života ljudi u Srbiji i u Crnoj Gori.

Sredstva fonda su namenjena NVO i organizacijama civilnog društva.

Od 2006. godine, Kanadski fond pruža podršku projektima koji promovišu:

  • dobro upravljanje u lokalnim institucijama;
  • održivi demokratski razvoj na svim nivoima društva, i
  • podržavanje potpunih ljudskih prava ranjivih grupa.

Rodna ravnopravnost je jedan od ciljeva ovog programa. Očekuje se podjednako učešće i integracija oba pola u svim projektima od faze nacrta do konačnog izvršenja. Prednost će imati projekti koji direknto utiču na poboljšanje života žena i koji omogućuju ženama da steknu iskustvo kroz rad na projektu.

Maksimalni iznos podrške Kanadskog fonda po jednom projektu je do C$ 30.000.

Rok za podnošenje predloga je 15. juli 2011. godine.

Predlozi se podnose elektronskom poštom u .doc ili .rtf formatu na sledeću adresu:

Koordinator za Kanadski fond

Ambasada Kanade

Kneza Miloša 75

111711 Beograd

email: canada.fund2010@gmail.com

Uputstva i formulari za podnošenje projekata trazite preko: canada.fund2010@gmail.com

Informacije o kanadskom fondu su dostupne ovde.