Home [njuz] Apel za poboljšanje položaja mladih u regionu JI Evrope

Apel za poboljšanje položaja mladih u regionu JI Evrope

48
0

mladost.jpgPrekomorski volonterski servis (VSO UK), OKC Banja Luka, Mreža mladih jugoistočne Evrope (SEEYN) i OneWorld SEE su pokrenuli akciju kojom bi upoznale relevantne evropske institucije o teškom položaju mladih u regionu jugoistočne Evrope, a koji je uzrokovan pasivnošću i ignorisanjem problema mladih od strane naših vladinih institucija

Relevantne evropske institucije će biti upoznati sa ovom problematikom putem pisma koje smo pripremili (preuzeti ovdje). Ovo pismo ukratko daje informacije o položaju mladih u regionu JI Evrope i objašanjava razloge zbog kojih su mladi u teškoj poziciji. Takođe, u pismu su navedene i konkretne mjere, čijom bi se implementacijom osnažio položaj mladih u našem regionu.

Naš cilj je da lobiramo relevantne evropske institucije da obrate veću pažnju na naše zemlje tokom procesa evropskih integracija, te da poseban fokus imaju na poboljšanje položaja mladih i njihovih života. Očekujemo da će evropske institucije izvršiti pritisak na naše vladine institucije da ozbiljnije pristupe rješavanju problema mladih i poboljšanju njihovog položaja u regionu JI Evrope.

Zamoljavamo sve nevladine organizacije da podrže ovu inicijativu koja će biti prezentovana relevantnim evropskim institucijama slijedećeg mjeseca (juli 2007. godine).

Ako je vaša nevladina organizacija zainteresovana da podrži ovu inicijativu, molimo vas da potpišete pismo i da ga pošaljete putem faksa, e-mail (skeniranu kopiju) ili običnom poštom najkasnije do 6. jula 2007. godine na slijedeće kontakt informacije:

OKC Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 113-115
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

E-mail: jugoslav.jevdjic@okcbl.org
Telefon/Faks: +387 (0)51 347 431 ; 347 432

Hvala na vašoj podršci!