Home [konkursi] Konkurs za studente “Putujemo u Evropu” 2011

Konkurs za studente “Putujemo u Evropu” 2011

62
0

aufto1Evropski pokret u Srbiji u saradnji Robert BOSCH fondacijom i uz podršku ambasada Republike Austrije i Savezne Republike Nemačke u Beogradu, raspisuje konkurs pod nazivom «Putujemo u Evropu» za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente fakulteta univerziteta u Srbiji.

Striktni vizni režim, koji je bio na snazi proteklih godina nije glavni razlog i prepreka putovanju naših studenata, već nedostatak finansijskih sredstava. Iako je od pre godinu i po dana građanima Srbije omogućeno slobodno, bezvizno putovanje u države potpisnice Šengenskog ugovora, veliki broj studenata, koji imaju odličan uspeh na fakultetima, i dalje nije u mogućnosti da priušti sebi putovanje u ove države. S toga, ove godine, konkurs posebno posvećujemo njima.

Cilj konkursa je da se omogući da 70 najboljih studenata završnih godina (studenti osnovnih i master studija i apsolventi) sa državnih i privatnih univerziteta u Srbiji leto 2011. godine provede kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući i upoznajući evropske gradove i narode.Pobednici na konkursu dobijaju: Inter-rail karte (22 dana u kontinuitetu), Visa kartice Hypo banke sa džeparcem, Delta Generali putno osiguranje, studentske kartice EURO26 i ISIC, za putovanje Evropom prema sopstvenom izboru tokom leta 2011. godine.

Osnovni kriterijumi, na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su sledeći:

  1. Prijave mogu podneti isključivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima, svi starosti do 26 godina (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine ili apsolventskog staža).
  2. Socijalni status studenta – kandidati podnose uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. aprila tekuće godine, koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata.
  3. Uspeh studenta:
    1. Prosečna ocena minimum 8,5 (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
    2. Dužina studiranja
  4. Znanje stranog jezika – engleski, nemački, francuski, italijanski jezik (kandidatima se ostavlja mogućnost da sami sebe ocene, dok će proveru proći samo oni koji budu pozvani na intervju).
  5. Posedovanje novog biometrijskog pasoša ili potvrda da je pasoš u procesu izrade.

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo (zemlje EU).

Prijavni formular, Uputstvo za konkurisanje i dodatne informacije o konkursu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa Web Site-a projekta: www.putujemouevropu.org

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju isključivo poštom na adresu:

Za konkurs «Putujemo u Evropu»

Evropski pokret u Srbiji

Kralja Milana 31

11 000 Beograd

Konkurs je otvoren od 18. maja do 15. juna 2011. godine.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave sa svom neophodnom pratećom dokumentacijom navedenom u Uputstvu za konkurisanje, koje stignu na naznačenu adresu.

Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u razmatranje.

Prijave koje su poslate posle datuma zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne podatke ili nepotpunu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

Informacije možete dobiti na e-mail: info@putujemouevropu.org

!!!POSEBNA PRILIKA!!!

Uz podršku Robert Bosch Fondacije obezbeđen je TRODNEVNI PROGRAM U BERLINU,

– smeštaj, party, obilazak grada, svecani prijem i druženje sa svojim kolegama iz Makedonije, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine .

Pravo na ovaj vikend ostvaruje prvih 35* studenata koji se prijave na konkurs, a budu izabrani.

*prijemni referentni broj