Home [treninzi] Medijacija – trening za mlade

Medijacija – trening za mlade

40
0

key.jpgUSING MEDIATION TECHNIQUES IN YOUTH WORK”

Pozivamo vas da učestvujete na treningu o korišćenju Medijacije kao tehnike u radu sa mladima. Poziv važi za omladinske radnike sa teritorije Srbije. Trening će biti održan u periodu od 08.09 – 14.09. 2007. godine u Beogradu, u studentskom domu Lola.

Medijacija je proces koji nastoji da razresi konflikt, bez pribegavanja sukobu, koristeci nepristrasnu treću stranu.

U medijaciji treća strana – osoba pomaže sukobljenim stranama da uspostave dogovor. Pri tom, se obe strane učesnice slazu da treća osoba rj. Medijator/ka predlaže načine za prevazilaženje sukoba, bez nuđenja gotovih resešenja.

Cilj ovog treninga jeste obuka omladinskih radinika da koriste tehnike medijacije u radu sa mladima. U procesu rada učesnici/ce ce imati priliku da usavrše svoje komunikacijske i druge veštine koje ce im pomoci u razrešenju sukoba na konstruktivan način.

Trening je radioničarskog tipa, sto daje priliku učesnicima da se kreativno izraze uz aktivno učestvovanje.

Učesnici/ce ce imati priliku da razmene iskustva i znanja sa kolegama iz zemalja Evropske Unije i Jugoistočne Evrope, mada ce akcenat treninga biti na sticanju konkretnih veština.

Organizator treninga: ONO – Omladinska Nevladina Organizacija iz Novog Sada. Projekat je podržan od strane programa Evropske komisije, YOUTH IN ACTION.

Kriterijumi za učešće:

  • starost iznad 18 godina
  • sposobnost za rad na engleskom jeziku
  • iskustvo u radu sa mladima i motivacija za dalji rad u istoj oblasti
  • osnovno razumevanje Medijacije kao tehnike u radu sa mladima
  • motivacija za aktivno učešće u treningu
  • pri odabiru će se voditi računa o jednakoj zastupljenosti polova

Jezik: Trening se održava na Engleskom jeziku.

Troškovi: Trening je besplatan. Svim učesnicima su obezbeđeni smeštaj i hrana. Organizacija pokriva 30% putnih troskova.

Učesnici projekta: Italija, Turska, Španija, Bosna i Hercegovina, Bivsa Jugoslovenska republika Makedonija,Srbija

Kontakt: Ako želite da učestvujete na treningu ili su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da pošaljete popunjenu prijavu ili za pitanja, da kontaktirate Bojanu Krstic-Markovic ili Milicu Paskulov, na onoorganizacija@gmail.com .

Rok za slanje prijave je 15.jul Odabir učesnika će se vršiti na osnovu gore navedenih kriterijuma. Obavestićemo vas o finalnoj odluci do 30.jul

ONO – Omladinska Nevladina Organizacija

Pap Pavla 7/122 l 21 000 Novi Sad l Srbija

tel.: + 381 63 84 55 438 l fax: + 381 21 6612629

e-mail: onoorganizacija@gmail.com

site: www.ono.org.yu