Home [ knjige/tribine ] Okrugli sto Koalicije organizacija civilnog društva

Okrugli sto Koalicije organizacija civilnog društva

63
0

mladi7Koalicija organizacija civilnog društva i programa ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA – CIVILNO DRUŠTVO I ODGOVORNA VLADA održava javni okrugli sto i prezentaciji rezultata do kojih je Koalicija došla kroz dvogodišnje analize izvršenja budžeta za 2008. i 2009. godinu u oblastima značajnim za sedam grupa mapiranih kao najizloženije siromaštvu od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Republike Srbije.

Okrugli sto je zakazan za 17. maj 2011. godine u 12h u Konferencijskoj sali Narodne banke.

Programom, u partnerstvu sa 7 organizacija civilnog drustva – bivšim kontakt organizacijama civilnog društva iz programa Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – upravlja Institut za održive zajednice (Institute for Sustainable Communities), zahvaljujući sredstvima Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Cilj ovog okupljanja jeste i razmena mišljenja sa predstavnicima/cama drugih organizacija civilnog drustva, medija, eksperata i predstavnika /ca institucija na teme od značaja za naše najsiromašnije sugrađane i sugrađanke, a u okvirima budžetske politike i novog Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i u odnosu na druge aspekte socijlanog uključivanja – zapošljavanje marginalizovanih grupa, socijalno

 

preduzetništvo i drugo. S obzirom na značaj saradnje civilnog društva sa institucijama, kao i vezu osnovnih programskih postavki i aktivnosti s politikom Ministarstva rada i socijalne politike, bilo bi nam zadovoljstvo da nam se, na Vaš predlog i preporuku, pridruži predstavnik/ca Ministarstva za koga/koju smatrate da može da dâ najveći doprinos našem promišljanju finansijskih aspekata Zakona o socijalnoj zaštiti, javnosti rada institucija i mogućnosti za vršenje uticaja u planiranju i izvođenju politika za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Srbiji.

Neka od specifičnih interesovanja Koalicije o kojima će posebno biti reči na okruglom stolu su i:

  • Adekvatnost socijalnih davanja za decu – dečiji dodatak

  • Rodno osetljivo budžetiranje

  • Cena nasilja nad ženama

  • Socijalno preduzetništvo