Home [njuz] Prezentacije međunarodnih volonterskih kampova

Prezentacije međunarodnih volonterskih kampova

56
0

book2U cilju promocije međunarodnih volonterskih kampova, i drugih kratkoročnih volonterskih projekata, Volonterski centar Vojvodine de ove nedelje organizovati prezentacije u Novom Sadu. Prezentacije de biti organizovane u američkom, francuskom i italijanskom kulturnom centru i to prema slededem rasporedu: Italijanski kulturni centar “Il Belpaese”, Beogradska 10/a (Petrovaradin), četvrtak, 12. maj u 16h, Američki Kutak, Petra Drapšina 3, četvrtak, 12. maj u 18h Francuski kulturni centar, Pašideva 33, petak, 13. maj u 18h
Aktivisti VCV i učesnici na prethodnim volonterskim kampovima de pričati o svom iskustvu koje su stekli i vremenu koje su proveli na kampovima. Prezentacije u svakom od centara de biti posebno kreirane da bi predstavile projekte u tim zemljama. Na prezentacijama de biti prikazan i kratki dokumentarni film “Volintegration”, snimljen u okviru istoimenog projekta međunarodne volonterske mreže Service Civil International, čiji je VCV ogranak u Srbiji.

Volonterski centar Vojvodine (VCV) je nevladina organizacija osnovana 2004. godine. Naša misija jeste težnja da volonterizam bude prepoznat i priznat kao sredstvo izgradnje pojedinca i društva organizovanjem volonterskih aktivnosti i širenjem vrednosti volonterizma među ljudima, a sve to u cilju dostizanja stabilnog društva u kome se svi slobodno kredemo, imamo jednake mogudnosti za obrazovanje i pristup informacijama, a zasnovano na solidarnosti, miru, ljubavi, prihvatanju različitosti i životom u skladu sa prirodom.

Ostvarili smo saradnju sa mnogobrojnim organizacijama kako u zemlji tako i širom sveta. Krajem 2006. godine naš rad je prepoznat i od strane SCI (Service Civil International) – međunarodne mirovne organizacije koja koordinira razmenama volontera sa ograncima u više od 40 zemalja i partnerima širom sveta.

Jedan od tih ogranaka danas je i Volonterski centar Vojvodine, kao SCI Srbija. Jedna od naših osnovnih aktivnosti jeste organizovanje kratkoročnih volonterskih projekata u zemlji, poznatijih pod nazivom volonterski kampovi, kao i pružanje mogudnosti mladima da učestvuju na istim u inostranstvu. 16. marta tekude godine počela je sezona razmene volontera, tj. prijavljivanja na spomenute kratkoročne volonterske projekte u inostranstvu, tj. volonterske kampove.

Sa radom Volonterskog centra Vojvodine, kao i sa samom idejom i vrednostima volonterskih projekata koje radimo i u kojima učestvujemo, prvenstveno volonterskih kampova, možete se upoznati ukoliko posetite našu internet prezentaciju www.volontiraj.rs. Osim toga, uvek Vam stojimo na raspolaganju za pitanja i bide nam više nego drago da Vam odgovorimo i približimo značaj organizovanja i učestvovanja u ovakvim neprofitnim projektima.

Za sva pitanja, kao i odgovor na ovaj dopis, molimo Vas da se obratite na e-mail ernest@volontiraj.rs ili na telefon 064/2056286.