Home [njuz] EPUS DARUJE STUDENTE

EPUS DARUJE STUDENTE

45
0
vesti7Evropski pokret u Srbiji, polazeći od svoje misije – promocije evropskih vrednosti, tradicionalno obeležava Dan Evrope, 9. maj, organizovanjem niza kulturnih i edukativnih aktivnosti.

U okviru ovogodišnje proslave Dana Evrope pokrenuta je akcija „EPuS studentima“ sa ciljem da se mladi ljudi informišu o aktuelnim politikama u vezi sa procesom evropskih integracija. Želja nam je da na ovaj način doprinesemo boljem razumevanju trenutka u procesu pristupanja Srbije ka Evropskoj uniji. U narednom periodu, studentima određenih fakulteta poklanjaćemo knjige koje su sastavni deo izdavačke delatnosti Evropskog pokreta u Srbiji.
Početkom svake sedmice, tokom maja i u prvoj polovini juna, na sajtu Evropskog pokreta u Srbiji biće objavljen naslov knjige, kratak pregled sadržaja i broj primeraka koji se poklanjaju. Najbrži studenti određenih fakulteta (na koje se tematika knjige odnosi) dobiće na poklon po primerak knjige. Studenti se prijavljuju popunjavanjem upitnika i slanjem na navedenu imejl adresu od trenutka objave na sajtu. Upitnici poslati ranije, kao i nepopunjeni upitnici neće se uzimati u obzir prilikom dodele knjiga. Dobitnici će biti obavešteni putem imejla o vremenu i načinu preuzimanja knjige.
Prva knjiga koju poklanjamo:

Naziv knjige: “Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu”
Fakulteti: Fakultet političkih nauka, Fakultet bezbednosti, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju.
Broj primeraka: 100
Rok za prijavu: 4 – 11. maj 2011.