Home [treninzi] Radionice PROJEKTNI MENADŽMENT i Sve što ste hteli da znate…Kultura

Radionice PROJEKTNI MENADŽMENT i Sve što ste hteli da znate…Kultura

124
0
netMinistarstvo kulture Republike Srbije raspisuje K O N K U R S za učešće na: 1) radionici PROJEKTNI MENADŽMENT koji će se održati 4. maja 2011. godine u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4, Beograd; 2) seminaru «Sve što ste hteli da znate…Kultura» i koji će se održati 5. i 6. maja 2011. godine u Domu omladine, Makedonska 22, Beograd

Konkurs je namenjen zaposlenima u institucijama kulture i organizacijama u oblasti umetnosti i kulture sa teritorije Republike Srbije. Stipendija pokriva troškove puta, smeštaja i dnevnica za 3 radna dana (od 4. do 6. maja).

Radni jezik radionica je engleski, te je za učešće neophodno aktivno znanje ovog jezika.

Konkurs se organizuje u okviru projekta “TRANSFORMATOR – Jačanje institucionalnih kapaciteta i kadrovskih potencijala za upravljanje u oblasti kulture u Srbiji” i u saradnji sa kancelarijom Tačka kulturnog kontakta.

Predavačina radionici: Atila Zongor, Kultindeks iz Budimpešte, Lola Joksimović, Kancelarija TKK, Marijana Cvetković, menadžer u kulturi.

Na seminaru će učestvovati: Zorana Dojić (TKK) i Ana Ćosić (ekspert iz oblasti ekonomije), Anja Jelavić (Kulturna kontaktna točka) i Merlina Hegel (Ministarstvo kulture RH) iz Hrvatske, Ines Kežman i Maša Ekar (Kulturna stična točka) iz Slovenije, Biljana Prentoska (Ministarstvo kulture MK) iz Makedonije, Sandra Delespes i Mari-Luk Visol (Izvršna agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelni sektor) iz Belgije, Kristina Kujundžić, ekspert u oblasti kulturne politike, predstavnici projekta «Nezavršena modernizacija»

Za učešće na konkursu potrebno je poslati biografiju, motivaciono pismo i preporuku direktora na elektronsku adresu lola.joksimovic@kultura.gov.rs do 24. aprila 2011. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni 27. aprila 2011. godine.

Više informacija na marijana.cvetkovic@gmail.com i