Home [treninzi] JAVNI POZIV omladinskim NVO Za učešće na treningu “Omladinski kamp za zakonitost”

JAVNI POZIV omladinskim NVO Za učešće na treningu “Omladinski kamp za zakonitost”

43
0

nwt5Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA iz Niša, kao član ACRIMA mreže, u saradnji sa međunarodnom mrežom civilnog društva za borbu protiv organizovanog kriminala FLARE (Freedom, Legality And Rights in Europe), a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizuje četvorodnevni trening pod nazivom “Omladinski kamp za zakonitost” koji će se održati u okolini Niša u junu 2011. godine.

 

Kamp se odrzava u okviru projekta “Omladinski kamp za zakonitost” a ideja treninga je edukacija, jačanje, umrežavanje i informisanje predstavnika 16 omladinskih NVO iz Srbije (ukupno 16 predstavnika) za javno zagovaranje na teme Borbe Protiv Organizovanog Kriminala (BPOK) i afirmisanje principa zakonitosti.

Na treningu će se kroz radionice i druge vrste neformalnog obrazovanja polaznici upoznati sa osnovnim pojmovima u vezi BPOKa, biće informisani u vezi rada domaćih i međunarodnih institucija koje se bave BPOK-om, radiće na osmišljavanju konkretnih akcija i inicijativa na temu BPOK-a. Takođe će imati prilike da se upoznaju sa primerima dobre prakse iz Italije, načinom rada ACRIMA i FLARE mreže i biće upoznati sa pojmom ponovnog socijalnog korišćenja imovine oduzete od kriminala kao metodom BPOK-a.

Po završetku treninga, omladinske NVO koje budu učestvovale na kampu će organizovati u svojoj lokalnoj sredini sinhronizovanu mini kampanju koja će biti osmišljena za vreme treninga a na temu BPOK-a. Kampanja će biti rađena u 25 gradova u Srbiji kao aktivnost ACRIMA mreže. Omladinske NVO koje budu prisustvovale treningu će postati članice neformalne omladinske NVO mreže za zakonitost i borbu protiv organizovanog kriminala u Srbiji – ACRIMA (AntiKRIMinalna Akcija) koja će do kraja 2011. godine dobiti status i formalne, registrovane mreže (www.acrima.net) na konferenciji koja će biti održana u Beogradu i kojoj će prisustvovati sve organizacije članice mreže.

 

Pravo na učešće na treningu imaju sve registrovane omladinske NVO iz Srbije koje su zainteresovane, žele da se druže i da zajedno radimo na povećavanju svesti i edukaciji građana i mladih na ove teme u Srbiji. Svaka NVO može da prijavi na trening najviše jednog predstavnika, uzrasta 18-30 godina (u izuzetnim slučajevima, ova granica se može pomeriti) koji moraju biti njihovi članovi zaduženi za obavljanje poslova na realizaciji projektnih aktivnosti ili upravljanjem organizacijom.

 

Prilikom odabira, pažnja će biti usmerena na pol i godište učesnika, motivisanost i lično iskustvo i iskustvo NVO koju predstavljaju u aktivnostima koje se tiču: legalnosti, BPOK-a, borbi protiv korupcije, izradi kampanja, edukaciji mladih i sl. Pažnja će biti obraćena i na sredinu iz koje dolazi NVO, tj. geografsku pokrivenost NVO, pošto nam je cilj ravnomerno pokrivanje Srbije. Svi troškovi treninga (smeštaj, radionice, prevoz, hrana) su pokriveni od strane organizatora. Takođe, organizator projekta nakon treninga pokriva troškove mini kampanja po opštinama iz kojih dolaze NVO učesnice kampa i troškove nacionalne konferencije.

 

Za trening se NVO prijavljuju tako što na e-mail dostavljaju popunjeni aplikacioni formular.

 

Krajnji rok za prijavu: 13. 05. 2011. do 15h!

Popunjeni aplikacioni formular šaljite na email:  milan.p@protecta.org.rs .

Odabrane NVO i njihovi polaznici će informaciju o odabiru, agendu treninga i potrebne tehničke podatke dobiti do 20. 05. 2011.

 

Kontakt info za dodatne informacije:

Milan Petrović, NVO PROTECTA; Tel: 018/522 788; mail: milan.p@protecta.org.rs ; www.protecta.org.rs .