Home [akcija] otvorena prijava / Progres program / Produžene ruke

otvorena prijava / Progres program / Produžene ruke

60
0

olovkaProjekat PRODUŽENE RUKE

  • OSNIVANJE TIMA ZA KULTURU(Istraživanje Prijepolja, doživljaj grada, predavanja iz kulture)
  • KREIRANJE BILTENA( Brendiranje Prijepolja, kreativno pisanje i fotografija)
  • KULTURNA AKCIJA (Prijepolje=Grad Muzej, Nedelja kulture-prezentacija kulturnog nasleđa)

PRIJAVI SE!

PRIJAVA: 033-716-134

LIČNO U KZM

Projekat se realizuje u saradnji LimArt-a i Kancelarije za mlade opštine Prijepolje, a podržan je od programa PROGRES