Home [treninzi] On-line kurs o socijalnom uključivanju

On-line kurs o socijalnom uključivanju

66
0

penOn-line kurs o socijalnom uključivanju dostupan je za javnost od početka marta 2011. godine na internet adresi www.inkluzijakurs.info.

Kurs treba da omogući razvoj znanja i kompetencija različitih aktera o socijalnom uključivanju i time doprinese uspešnijem prilagođavanju institucionalnog okvira, politika i praktičnog delovanja u oblasti smanjenja siromaštva i socijalnog uključivanja standardima Evropske unije.

Kurs je priredila Grupa za razvojnu inicijativu – SeConS, za potrebe Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Kurs je besplatan i sastoji se od sedam modula znanja, a namenjen je različitim korisnicima: donosiocima odluka, zaposlenima u državnoj upravi, predstavnicima i predstavnicama centralnih i lokalnih vlasti i institucija, nevladinih organizacija, studentima i studentkinjama, stručnim krugovima i najširoj zainteresovanoj javnosti.

Polaznici kursa mogu svoje znanje proveriti i na završnom testu, ukoliko to žele, a nakon uspešnog polaganja testa mogu odštampati i sertifikat koji o tom uspehu svedoči. Kurs se može koristiti i samo informativno, bez obaveze usvajanja znanja i polaganja testa.

Kursu možete pristupiti na sledećoj Internet adresi: www.inkluzijakurs.info

Izvor: crnps