Postani Lokalni Koordinator/ka UNSS-a!

0

starNovi konkurs za lokalne koordinatore i koordinatorke Unije srednjoškolaca Srbije je otvoren! Pozivamo vas da se prijavite i postanete deo UNSS Tima. *Šta je to Unija srednjoškolaca Srbije?*

Unija srednjoškolaca Srbije je jedna od najvećih nacionalnih omladinskih organizacija u zemlji i broji preko 93 učeničkih parlamenata iz škola širom Srbije. UNSS je organizacija učenika i učenica srednjih škola, nastala u decembru 2003. godine, sa ciljem da reprezentuje i zastupa srednjoškolce na nacionalnom i evropskom nivou. UNSS je punopravna članica OBESSU-a (Organising Bureau of European School Student Unions), evropske krovne organizacije koja okuplja 25 nacionalnih srednjoškolskih unija iz cele Evrope.

Usled velike rasprostranjenosti, prilikom organizovanja i koordinacije svih aktivnosti i projekata neophodno je da imamo jako dobro struktuiranu organizaciju i lokalne koodrinatore koji radne na regionalnom nivou.

Lokalni koordinatori su volonteri Unije srednjoškolaca Srbije, koji na lokalu rade na ostvarivanju strateških ciljeva UNSS-a i uspesnom sprovđenju projekata u saradnji sa upravim odborom.

*Koje su dužnosti Lokalnog koordinatora/ke UNSS-a?*
Neke od dužnosti jednog lokalnog koordinatora/ke jesu:

– da zastupa vrednosti i stavove UNSS-a i predstavlja organizaciju na loklanom nivou
– da bude u redovnoj komunikaciji sa Učeničkim parlametnima škola iz regiona za koji je zadužen, ostalim Lokalnim Koordinatorima i Upravnim Odborom UNSS-a
– da učestvuje na proširenju organizacije, promovisanju UNSS-a i učlanjivanju novih Učeničkih parlamenata iz regiona u cilju širenja i poboljšanja kvaliteta mreže
– da svakog prvog u mesecu piše izveštaj o svom radu u prethodnom mesecu
– da prikuplja material za članke za UNSS Magazin i sajt UNSS-a

*Ko može biti Lokalni koordinator/ka UNSS-a?*
Lokalni koordinator može biti individualni član ili član parlamenta koji je učlanjen u UNSS- u. Ukoliko niste sigurni proverite da li je Učenički parlament vaše škole član UNSS-a, slanjem e-mail-a na unss@srednjoskolci.org.rs 

U emailu navedite razlog zbog kog pišete, grad, ime škole i vaše ime.

*Šta ukoliko moj parlament nije član UNSS-a?* Ukoliko to nije slučaj ne očajavajte! Preuzmite “Formular za individualno članstvo”, koji možete naći u download sekciji našeg sajta ( www.srednjoskolci.org.rs) popunite, odštampajte, potpišite i pošaljite na adresu: Unija srednjoškolaca Srbije Radnička 40/10 11030 Beograd Sve dok potpisani formular ne stigne na našu adresu, mi nećemo biti u mogućnosti da razmatramo vašu prijavu za masto lokalnog koordinatora/ke. Stoga, molimo vas da budete pažljivi i poštujete rokove.

NAPOMENA: Ukoliko je Učenički parlament vaše škole učlanjen u UNSS, nema potrebe za slanjem formulara za individualno članstvo.

*Kako se prijaviti?* Da bi se prijavili potrebno je da popunite prijavu za lokalnog koordinatora/ke *OVDE

Rok za ponošenje prijave je 15.4.2011. do 17h. Naknadne prijave nećemo uzeti u razmatranje.

*Šta vi imate od toga što ćete biti lokalni koordinator/ka UNSS-a?*

– Sticanje neprocenjivo velikog iskustva
– Dobro druženje sa ostalim članovima iz UNSS-a i rad na brojinim korisnim i kreativnim projektima
– Učešće u raznim seminarima, sastancima, treninzima, konferencijama, okruglim sastancima…
– Razna putovanja u drzavi i Evropi
– Učestvovanje u kreiranju omladinskih politika obrazovanja

Ohrabrujemo vas da se prijavite za mesto lokalnog koordinatora/ke, postanete deo UNSS tima i radite zajedno sa nama na poboljšavanju položaja srednjoškolaca u Srbiji! Obećavamo vam mnogo rada, ali i zabave i druženja. Ako imate entuzijazma i viziju jedne bolje škole i obrazovnog sistema, nemojte oklevati i *PRIJAVITE  SE*

 
Previous article140 BESPLATNIH OBUKA ZA RAD NA RAČUNARU
Next articleNajbolji posao na svetu