Home [njuz] Gledaj, slušaj, progovori.

Gledaj, slušaj, progovori.

58
0

change3Tokom aprila meseca 2011. godine studentska organizacija AIESEC organizuje seminar za učenike sedmog i osmog razreda osnovnih škola na području grada Beograda. Tema seminara je tolerancija i medijacija. Cilj seminara je delovanje na svest ljudi o tome kako oni sami mogu postati nosioci promena u društvu.

Živimo u svetu u kome je bitno biti tolerantan i pokazati razumevanje prema ljudima. Današnje društvo se susreće sa problemima kao što su neuspešnost u rešavanju konflikata, kao i manjak tolerancije prema osobama koje se ne uklapaju u sredinu ili koje se na bilo koji način razlikuju od svojih vršnjaka. Ako nismo u stanju da sarađujemo i komuniciramo sa svojim okruženjem sada dok smo mladi i dok se razvijamo i rastemo u uspešne mlade osobe, to kasnije može predstavljati problem i na ličnom i na poslovnom planu.

AIESEC projektom Change^3 pokušava da osnovcima približi ove probleme, kao i da ih podstakne da sami rade na rešavanju istih. Moramo biti otvoreni za sticanje novih iskustava, upoznavanje novih stvari, bez predrasuda. Kroz druženje, razgovore, upoznavanja, predavanja pružičemo deci šansu da upoznaju realniju stranu života. To je ono što želimo da postignemo. Ono što je, takođe, jedan od načina borbe protiv društvenih problema su predavači iz inostranstva, jedne od 110 zemalja u kojima AIESEC postoji. Upoznajući njih, spoznaju i njihovo iskustvo i upoznaju se sa drugim kulturama i razlikama i prihvataju ih, a mogli bi ih osuđivati. Konkretno, na našem projektu će raditi predavač iz Hrvatske, mlada osoba koja ima iskustva sa sličnim seminarima, i koji ima dovoljno znanja koje može preneti našim učenicima. Kao što bi rekao hrvatski akademik, i privremeni predsednik Republike Hrvatske, teoretičar književnosti, esejist, kritičar i političar : „Moj osnovni stav je duh tolerancije….dijalogom i trpeljivošću protiv monologa i nesnošljivosti”. Sve probleme sa kojima se suočavamo treba rešavati razgovorom, treba pokazati razumevanje i strpljenje i naučiti i ljude koji se nalaze oko nas da postupaju na isti način.