Home [konkursi] Poziv za dostavljanje predloga programa, koji će sufinansirati grad Beograd, za vreme...

Poziv za dostavljanje predloga programa, koji će sufinansirati grad Beograd, za vreme trajanja letnjeg školskog raspusta

80
0

book23GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za sport i omladinu, Kraljice Marije 1/XI upućuje POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROGRAMA, KOJI ĆE SUFINANSIRATI GRAD BEOGRAD – SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU ZA VREME TRAJANjA LETNjEG ŠKOLSKOG RASPUSTA 2010/2011 GODINE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA U BEOGRADU

 

Predmet ovog javnog poziva odnosi se na programe koji su besplatni za učenike i sadrže sportsko – rekreativne i kreativne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola.

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva podeljni su u 2 celine:
A) Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti i to:
1. sportske škole na otvorenim terenima na teritoriji grada Beograda u sportovima na vodi , sportovima sa loptom i to: fudbal, košarka, odbojka i tenis; i škola jahanja.
2. sportsko-rekreativni kampovi koje organizuju beogradski sportski centri kojima je Grad ili opština osnivač
B) Programi od interesa za mlade (male škole-kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna saznanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme, programi iz oblasti izviđaštva…).

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
Za programe navedene u celini A:
1. Sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društivma na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
2. Sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda.
Za programe navedene pod B:
1. Organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda

Predlagači pojedninačnih programa mogu podići Uputstvo, koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, i obrazac koji je sastavni deo predloga programa u Sekretarijatu za sport i omladinu (kancelarija 4 – celina A i kancelarija 6 –celina B – XI sprat) svakog radnog dana od 10.00 – 12.00 časova ili preuzeti sa ove stranice (na dnau).

Osobe za kontakt i informacije su: Vesna Zirić             011/7157-463 begin_of_the_skype_highlighting            011/7157-463      end_of_the_skype_highlighting       (programi sporta-celina A); i Danica Džodan             011/7157-507 begin_of_the_skype_highlighting            011/7157-507      end_of_the_skype_highlighting       (programi od interesa za mlade -celina B).

Rok za podnošenje predloga je 15. april 2011. godine.

Uputstvo

Obrazac A

Obrazac B