Home omladinska politika Osnovana Krovna organizacija mladih Srbije

Osnovana Krovna organizacija mladih Srbije

77
0
mjuza3412. marta 2011. godine, na planini Tari, osnovana je Krovna organizacija mladih Srbije, savez više od 70 omladinskih uruženja i udruženja koja se bave mladima.

Osnivačka skupština je održana tokom trodnevne konferencije od 10. do 13. marta 2011. godine u okviru koje je oko 80 delegata radilo u četiri radne grupe na temama uređenja, programa i plana rada Krovne organizacije mladih Srbije.

Planovi u oblasti statuta, saradnje sa Ministarstvom omladine i sporta i ostalim državnim istitucijama, saradnje sa ostalim organizacija civilnog društva ali i odnosa KOMS-a sa lokalnim i regionalnim krovnim organizacijama mladih, ujedinjeni su u radnu verziju Akcionog plana KOMS-a za 2011. godinu.

Trećeg dana konferencije održana je osnivačka skupština na kojoj je izglasan osnivački akt, statut i pravilnik o radu KOMS-a. Takođe su održani izbori za organe KOMS-a na kojima je za predsednika upravnog odbora izglasan Vukašin Grozdanović , predsednik omladine JAZAS-a u Subotici. Pored upravnog odbora izabran je i nadzorni odbor, čiji je predsednik Miljan Radunović iz AEGEE-a Beograd a Marina Milanović iz Volonterskog centra Niš je predsednica skupštine KOMS-a.

Podršku osnivanju KOMS-a pružila je Ivana Kovačević, državna sekretarka Ministarstva omladine i sporta, koja je istakla da u ovom savezu vidi veliku snagu mladih sa kojima će država ubuduće sarađivati u cilju poboljšanja njihovog položaja. Petar Matijaš, predsednik Evropskog omladinskog foruma i predstavnici krovnih organizacija mladih iz Hrvatske, Slovenije i Bugarske, takođe su bili prisutni na konferenciji i sa kolegama iz Srbije podelili svoja iskustva u radu.

Osnivanje KOMS-a pomogli su Ministarstvo omladine i sporta i Fond za otvoreno društvo

 

via GI