Home [treninzi] “Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood”

“Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood”

32
0

clock.jpg18-ta po redu koferencija će se baviti temom "Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood". Organizator poziva zainteresovane da napišu rad na neku od ponuđenih tema (teme možete videti na sajtu organizatora) i konkurišu za učešće na konferenciji. Posebno se pozivaju mladi istraživači da konkurišu sa svojim radovima.

Način konkurisanja :Preko sajta organizatora.

Rok za konkurisanje : 01.11.2007.

  asen@lse.ac.uk
http://www.lse.ac.uk/collections/ASEN/conference2008.htm