Home [konkursi] Konkurs za 25 učesnika na regionalnom projektu „ Šta ako Evropa kaže...

Konkurs za 25 učesnika na regionalnom projektu „ Šta ako Evropa kaže ne?“

61
0

vesti6Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće na projektu „Šta ako Evropa kaže ne?“ . Projekat će trajati četiri meseca, od marta do juna 2011 godine i sastojaće se iz tri celine: četvoronedeljnih predavanja, velike konferencije i pisanja Predloga politika.

Projekat je zamišljen kao regionalna debata, koja će se izvoditi u Beogradu, Banjaluci, Sarajevu i Podgorici i u kojoj će po 25 učesnika iz svakog grada raspravljati u okviru istog koncepta, pritom tražiti odgovore na ista pitanja koja se svode na mogućnost da se zaustavi ili na duže vreme odloži proširenje Evropske Unije nakon priključenja Hrvatske. Predavanja će se izvoditi u četiri subote od 19. marta do 9. aprila i na njima će učesnici imati priliku da vode akademsku raspravu sa domaćim i međunarodnim ekspertima, o pitanjima integracije Srbije i regiona u EU, potencijalnom zastoju i načinima prevladavanja tog zastoja. U pisanju Predloga politike (policy paper-a) učestvovaće po pet najistaknutijih studenata iz Beograda, Banja Luke, Podgorice i Sarajeva, koji će, u saradnji sa predavačima, obaviti sveobuhvatnu analizu stepena saradnje u regionu i približavanja/odaljavanja Zapadnog Balkana od EU. Pomenutih dvadeset učesnika će, zajedno sa mentorima, sedam dana raditi na tom projektu na nekoj lokaciji u Srbiji krajem maja ili početkom juna. Cilj policy paper-a je da ponudi zajednički,regionalni odgovor, na postojeće i potencijalne probleme. U okviru projekta predviđena je i velika konferencija u kojoj će 100 studenata iz regiona Zapadnog Balkana analizirati situaciju u regionu, razgovarati o problemima koji opterećuju dublju saradnju i predlagati rešenja za bolje umrežavanje i povezivanje na svim nivoima.

U zavisnosti od kvaliteta radova i Predloga politike, CDDRI ce izdati publikaciju u septembru 2011. i predstaviti je medijima, ali i podeliti svim relevantnim domaćim i stranim institucijama. Publikacija će sadržati najbolje eseje i Predlog politike.

Projekat podržava Fondacija Fridrih Ebert. (www.fes.rs)

Ishodi:

  • Sticanje i proširivanje znanja iz oblasti evro-integracija i regionalne saradnje;

  • Razmena argumenata i rad sa ekspertima iz pomenutih oblasti;

  • Rad na ličnoj kreativnosti i podsticanje analitičkog i kritičkog pristupa;

  • Povezivanje sa mladim stručnjacima iz regiona Zapadnog Balkana;

  • Raprava o pitanjima o kojima se u Srbiji gotovo uopšte ne govori;

  • Sertifikat CDDRI o učešću na kursu.

Uslovi prijavljivanja na konkurs:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti Master studija društvenih fakulteta, koji imaju osnovno poznavanje Evropske Unije. Prednost će imati studenti Master studija evropskih integracija na Fakultetu političkih nauka i Pravnom Fakultet iz Beograda. Takođe, konkurs je otvoren za aktiviste nevladinih organizacija koje se dominantno bave Evropskom Unijom i evro integracijama.

Prijavljivanje se vrši slanjem motivacionog pisma i biografije na mejl office@cddri.org.

Konkurs će biti otvoren od 18.02.2011. do 11.03.2011. U razmatranje će se uzeti samo prijave koje ispunjavaju formalne zahteve i koje stignu do isteka predviđenog roka. Dodatne informacije možete potražiti slanjem mail-a na bnesovic@cddri.org .