Home [njuz] PDP convention

PDP convention

56
0

olovkaPDP convention je međunarodni studentski kongres grafičkih tehnoligija,koji je uz veliku želju i entuzijazam osnovan od strane grupe studenata sa Fakulteta tehničkih nauka, na Univerzitetu u Novom Sadu 2007. godine.

Kroz četiri godine postojanja na kongresu su sa svojim radovima učestvovali studenti, kao i predavači iz: Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske,Slovenije, Mađarske, Ukrajine, Rusije, Austrije, Nemačke, Španije, Litvanije, Belorusije, USA, Indije, Kine i Japana.

Osnovni cilj PDP convention jeste da poveže i umreži studente, kao i dastudenti i stručnjaci razmenjuju znanja u sledećim odlastima (štampa,dizajn, fotografija, web i strip).

PDP convention je od studentske inicijative prerastao u brend, koji se kakou regionu tamo i u zemljama Evropske unije, prepoznaje kao razvojnaplatforma studenata i njihovih kreativinih i inovativnih inicijativa.

Kongres grafičkih tehnologija u osnovi čine konkursi, izložbe, instalacijei postavke, kao i predavanja stručnih lica iz oblasti kojima je kongresposvećen.