Home [treninzi] Trening za studente prava

Trening za studente prava

107
0

mladi14U okviru projekta „Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima i/kroz pružanje pravne pomoći“, koji se realizuje uz podršku holandskog Ministarstva inostranih poslova (MATRA program), ASTRA organizuje seminar za svršene studente i studente završnih godina Pravnog fakulteta koji su položili predmet Krivično procesno pravo. Uz pomoć eminentnih stručnjaka u ovoj oblasti, studenti će na ovom interaktivnom i pre svega praktičnom seminaru biti u prilici da nauče nešto više o problemu trgovine ljudima, pravima žrtava i njihovoj zaštiti u krivičnom, parničnom i drugim postupcima, kao i da steknu veštine za praćenje i izveštavanje o (ne)ostvarivanju ovih prava u praksi.

Mesto
Beograd, 10. i 11. mart 2011.

Troškovi
Učešće na instruktaži je besplatno

Način prijavljivanja

Svoj CV ipopunjen upitnik pošaljite na e-mail adresu astranet@sezampro.rs.

Rok za prijavljivanje

18. februar 2011. godine

Organizator

NVO ASTRA Anti Trafficking Action
Beograd

www.astra.org.rs