Home [njuz] 36. Filmski festival u Spopotu

36. Filmski festival u Spopotu

52
0

filmski_fest_sopot36. Filmski festival u Spopotu održeće se od 9. do 13. jula 2007. godine.Filmski festival u Sopotu, odlukom Skupštine grada Beograda, svrstan je u red stalnih manifestacija u oblasti kulture od značaja za grad Beograd, čiji osnivač je Skupština grada.

Sekretarijat za kulturu grada Beograda organizaciju ovogodišnjeg, “tranzicionog” programa Festivala poverava “Direkciji FEST-a” sa naznačenim osnovnim programsko – organizacionim konceptom, kojim će se već na primeru prvog skorog  festivalskog izdanja ići ka njegovoj bliskoj budućnosti:

– Takmičarski producentski festival domaćih igranih filmova, snimljenih tokom 2006. i 2007. godine, osim onih prikazanih na prethodnom Sopotskom festivalu, sa 35 mm kopijama i engleskim titlom. Pozvano je ukupno 18 filmova. Učešće filmova plaća se 160.000 din. za najnovije filmove koji još nisu bili u distribuciji, odnosno 80.000 dinara za već prikazane filmove. Definitivna lista filmova biće poznata 27. juna.

– Filmove će ocenjivati tročlani međunarodni Žiri koji će odlučivati o tri producentske nagrade, dok će žiri publike nagraditi najbolju glumicu i glumca. Svih pet zvaničnih nagrada donose i značajan novčani iznos.

– Netakmičarski mini – program B2B, sa tri premijerna filma, kao najava prelaska ovog programsko-poslovnog segmenta sa FEST-a na naredni Sopot 2008.

– Organizacija “okruglog stola” i drugih kontakata domaćih producenata i stranih gostiju ( fondovi i produkcije ) na teme budućnosti ovog Festivala i koprodukcija i plasmana domaćeg filma u inostranstvu, kao i predstavljanje Fonda za produkciju domaćeg filma grada Beograda.