UniSD Konkurs

0

mladiiCentar za studije socijalne demokratije u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert upisuje III generaciju studenata i studentkinja Univerziteta socijaldemokratije (UNISD)

UNISD je jednogodišnji, dvosemestralni kurs o levim ideologijama, namenjen mladim političarima/kama, aktivistima/kinjama građanskog društva, univerzitetskim studentima/kinjama  i novinarima/kama.
UNISD pruža znanje o razvoju, izazovima i dometima socijaldemokratskih ideja kroz predavanja i različite forme diskusija i radionica, i dalje unapređuje ovo znanje podržavajući relevantnu naučnoistraživačku delatnost,  kultivišući kritički odnos prema politici i istoriji, ohrabruje i razvija građansku odgovornost, transformišući tako živote svojih studenata i studentkinja i stvarajući kapacitete za društvene reforme.
Naši predavači/ce su društveno angažovani profesori/ke, aktivisti/kinje za ljudska prava i predstavnici/ce socijaldemokratskih političkih partija.
Programom UNISD-a su obuhvaćene sledeće teme:
Klasične i savremene ideologije, Istorijat levih ideja, Razvoj demokratije i demokratskih institucija i njihov značaj za socijaldemokratiju, Istorijat levice u Srbiji: počeci, antifašizam, Socijaldemokratija i praktične politike, Ključne vrednosti, Različite struje i kritika socijalizma, Država blagostanja, Kejnzijanizam, Istorija razvoja Evropske unije i proces integracije Zapadnog Balkana u EU, Održivi razvoj, Multikulturalizam i socijaldemokratija, Konzumerizam i njegove manifestacije, Moć jezika u politici, Filozofija obrazovanja i socijaldemokratskih ideja, Inkluzija, Decentralizacija, Radnička prava i sindikati, Korupcija, monopoli i političke partije…
Nastava na UNISD-u traje deset meseci (mart – decembar 2011). Predavanja će biti
organizovana jednom nedeljno u trajanju od dva sata. U okviru UNISD-a učesnici/ce će prisustvovati seminaru o političkim veštinama i seminaru o veštinama debatovanja. U okviru redovne nastave, jednom mesečno, biće organizovane debate na aktuelne društveno – političke teme.
Univerzitet će biti realizovan u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Način prijavljivanja:
Prijavljivanje se vrši slanjem popunjenog aplikacionog formulara na e-mail adresu unisd@cssd.rs sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Konkurs je otvoren od 25. januara do 11. februara 2011.godine u 17h.
Učesnici i učesnice koji uđu u uži krug, biće pozvani na intervju, koji će se održati od 14. do 16. februara 2011. godine.
Za sve dodatne informacije, posetite sajt  www.cssd.rs ili pošaljite e-mail na unisd@cssd.rs

Previous articleKonkurs zа dodelu 466 stipendijа srednjoškolcimа i studentimа sа teritorije Grаdа Beogrаdа
Next articleBivši studenti ETF-a zaposleni u Guglu